Informasjonsmøte Follobanen 18.11.2015

Forberedelser til ny sprengsalve i nordre montasjehall.
(foto: Jernbaneverket)

Vi minner om informasjonsmøtet som skal holdes

onsdag den 18. november kl. 19-21.

Møtet holdes i kantinen på riggområdet på Åsland.

Hovedpunktene i programmet: Jernbaneverket vil presentere entreprenøren Acciona Ghella JV Acciona Ghella JV presenterer sin organisasjon i Norge, status for arbeidene på […]


Les mer: Informasjonsmøte Follobanen 18.11.2015

Follobanen – uke 45-2015

Enkelte turveier har blitt midlertidig stengt. Nå blir det satt opp informasjonsskilt for turgåere.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i uke 45-47:

Innflytting i tunnelbyen

Fra november er det mer aktivitet i den nye tunnelbyen på Åsland. Alle de rundt 100 ansatte hos hovedentreprenøren Acciona Ghella […]


Les mer: Follobanen – uke 45-2015

Follobanen – uke 42-2015

Riggområde på Åsland
(Illustrasjon: Jernbaneverket)

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i uke 42-44:

Invitasjon til nabomøte den 18. november på riggområdet Åsland

Jernbaneverket inviterer til nabomøte for Follobane-utbyggingen. Vi vil gjerne presentere naboene for vår hovedentreprenør, Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), og gi en oppdatering om anleggsarbeidene på Åsland. […]


Les mer: Follobanen – uke 42-2015

Follobanen – uke 39-2015

Her de gamle boligbrakkene som nå erstattes med nytt kontor- og boligområde
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland uke 39 til 41 i 2015:

I gang med montasjehallene i fjellet

Arbeidet med å sprenge og grave ut montasjehallene, der tunnelboremaskinene skal monteres, er godt i gang. Samtidig pågår fortsatt […]


Les mer: Follobanen – uke 39-2015

Follobanen – uke 36-2015

Anleggsområdet klargjøres med masseflytning for å gi plass til betongelementproduksjonen.
(foto: Sven Brun)

Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov.

Full aktivitet på Åsland

På øvre nivå av anleggsområdet jobber vi nå med å klargjøre for betongelementproduksjonen. Arbeidet består for det meste av masseflytting og utjevning av overflaten. […]


Les mer: Follobanen – uke 36-2015

Follobanen – uke 33-2015

Gående, syklende og hesteryttere kan passere anleggsområdet via kulverten som Jernbaneverket har etablert. Maurtuveien stenges for all biltrafikk.
(foto: Sven Brun)

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under […]


Les mer: Follobanen – uke 33-2015

Follobanen – uke 25-2015

Sprenging og omlegging av Stensrudåsveien ved Holstad gård (del av forberedende arbeider).
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland for sommerukene 25 til 31 i 2015:

Grunnet sommerferien blir det et opphold i juli, slik at neste utgave kommer 3. august.

Ny gang- og sykkelundergang

Den nye gang- og sykkelundergangen […]


Les mer: Follobanen – uke 25-2015

Follobanen – uke 22-24-2015

Egg fra spissnutefrosk (Rana arvalis) er flyttet til ny amfibiedam. Den nye dammen er imidlertid temmelig død foreløpig, uten beplantning.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland for ukene 22, 23 og 24 i 2015:

Forberedende arbeider mot slutten

Etter snart ett år har AF Gruppen nær sprengt ferdig de […]


Les mer: Follobanen – uke 22-24-2015

Follobanen – uke 19-21-2015

Jernbaneverket med Svein Sørheim inviterer til nabomøte 6. mai kl 18:30
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland for ukene 19, 20 og 21 i 2015:

Forberedende arbeider

Gang- og sykkelundergangen ved innkjøringen til anleggsområdet er under montering.
Kabelgrøftene til transformatorstasjonen er i ferd med å ferdigstilles.
Tunnelarbeidene fortsetter […]


Les mer: Follobanen – uke 19-21-2015

Follobanen – uke 18 – ekstra

4. mai starter etterkontroller av setningsboltene på boliger ved Bjørndal (foto: Sven Brun)

Mulig arbeid etter kl. 23 onsdag 29. april

Onsdag 29. april skal AF støpe en betongplate over et rør på veien inn til riggområdet på Åsland. Flytende betong helles ut på det avsatte området, og dette vil stivne til en […]


Les mer: Follobanen – uke 18 – ekstra