Arkiv

Admin

Barnehager og skoler

Bjørndal har to grunnskoler for 1. – 7. trinn (barneskole), Bjørndal skole og Seterbråten skole.
Bjørnholt skole er en såkalt 8 – 13 skole, d.v.s. de har både 8. – 10. trinn (ungdomsskole) og videregående skole (11. – 13. trinn).

Bjørndal skole

Bjørndal skole har adresse Granbergstubben 7, sentralt ved Bjørndalsenteret. Skolen har 465 elever (1. – 7. trinn) og ca 70 ansatte. Det er tre parallelle klasser på hvert trinn. Skolen har også to mottaksklasser for nyankomne minoritetsspråklige elever på 2. – 7. trinn.
Meklenborg idrettspark, som ligger i nær gåavstand fra skolen, brukes aktivt i undervisningen.
Skolen har både gymsal og aula som lånes ut til Bjørndal idrettsforening, Bjørndalskolenes musikkorps og Bjørndal barne- og ungdomsteater.
Bjørndal skoles bibliotek er populært og de siste årene har elever vært med på å lage bøker om land de har røtter i, f.eks. Pakistan, Sri Lanka og Makedonia.

BjorndalSkole

Seterbråten skole

Seterbråten skole har adresse Bjørnåsveien 126. Skolen har 375 elever (1. – 7. trinn) og ca 60 ansatte.
Skolen har marka i umiddelbar nærhet som gir gode muligheter for systematisk bruk av uteskole knyttet til mål i ulike fag.
Skolen har tilknyttet morsmålslærere i urdu/punjabi, arabisk og somali.
Skolen har også en spesialklasse, Bukkene Bruse, som er en del av et byomfattende tilbud til elver med særskilt behov.

SeterbraatenSkole

Bjørnholt skole

Bjørnholt skole består av to bygg. Første byggetrinn var ungdomskolen (8. til 10. trinn) og sto ferdig i 2001. Denne ungdomskolen har litt over 400 elever.

BjornholtSkole1

I 2007 var byggetrinn to ferdig som består av videregående skole for ca 900 elever. De to skolene drives som en enhet og er den første 8-13 skolen i nyere tid.
Bjørnholt har linjer for studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Elektro, International Baccalaureate (IB), Medier og kommunikasjon og Musikk, dans og drama. De forskjellige fagene har læringsarealer som er skreddersydd for det utdanningsprogrammet de tilhører. Her finner du f.eks. eget filmstudio, lydstudio, redigeringsrom, elektrolaboratorier og utendørs byggeplass.

Deichmanske bibliotek har egen avdeling ved skolen med eget cinematek, språklaboratorium, utstillingsarealer og fasiliteter for unge og gamle. Biblioteket er åpent for alle, ikke bare elever ved skolen.

Idetten har fått en flott flerbrukshall med plass til tre håndballbaner (eller seks vanlige gymsaler), vektrom og en 14 meter høy profesjonell klatrevegg.

BjornholtSkole2
Bjørnholt skole har et allsidig tilbud også utenom skoletid og er et kjærkomment idretts- og kulturtilbud for innbyggerne på Bjørndal.

Barnehager

Det er flere barnehager på Bjørndal. Oslo kommune har egen oversikt som viser plasseringen.

Bjørnåsen barnehage, Christiania barnehave Bjørndal, Nyjordet barnehage, Preståsen Kanvas-barnehage, Slime gård barnehage, Taranrød barnehage og Trollskogen barnehage.

Åsland barnehage i Snipemyrveien 2 var tidligere en kommunal barnehage, men denne er nå nedlagt.

Bjørnåsen barnehage

Norlandia Bjørnåsen barnehage holder til i Barnefaret 2. Barnehagen var tidligere kommunal, men er nå en privat barnehage som drives av Norlandia. De har tilbud til 60 barn i alderen 0-6 år fordelt på avdelingene Brumlestua (0-3 år)), Bjørnehiet (2-6 år), Ole Brumm (3-6 år) og  Bamse (2-6 år).

Christiania barnehave Bjørndal

Christiania barnehave Bjørndal holder til i Granbergstubben 11 og er en privateid barnehage med hovedsatsningsområdene musikk, kunst og drama, inspirert av Reggio-Emilias pedagogiske filosofi. De har tilbud til 57 barn fordelt på to avdelinger for barn 0-3 år (Grieg) og 3-6 år (Ibsen).

Nyjordet barnehage

Nyjordet barnehage holder til i Nyjordeveien 15, 1275 Oslo. Det er en kommunal barnehage med 54 barn fordelt på fire avdelinger, 0-3 år (Blåbær og Tyttebær) og 3-6 år (Bjørnebær og Jordbær).

Preståsen barnehage

Preståsen Kanvas-barnehage holder til i Åslandhelliga 106 b, 1274 Oslo. Det er en privat barnehage som  har tilbud til 54 barn i alderen 0-6år fordelt på fire avdelinger: 1 år (Liten base 1), 2 år (Liten base 2), 3-4 år (Kardemommeby) og 4-5 år (Lønneberget).

Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt og holder skiskole ved Meklenborgbanen og benytter biblioteket ved Bjørnholt skole.

Slime gård barnehage

Slime gård barnehage holder til i Slimeveien 10. Det er en kommunal barnehage med fire avdelinger for 85 barn. Det er to avdelinger for 12 barn i alderen 0-3 år og to for 24 barn i alderen 3-6 år. Barnehagen benytter nærmiljøet aktivt med Bjørndal idrettsanlegg (Meklenborgbanen) og Grønnliåsen skogsområde.

Slime gård barnehage har også et tilbud med åpen barnehage med tilbud for barn som ikke har barnehageplass.

Taranrød barnehage

Taranrød barnehage holder til i Åslandhellinga 1. Det er en kommunal barnehage med fire avdelinger og plass til 63 barn. Det er en småbarnsavdeling: Forglemmegei (0-3 år) og tre storbarnsavdelinger: Løvetann, Hvitveis og Blåklokke (3-6 år).

Barnehagen benytter både Bjørndal idrettsanlegg (Meklenborgbanen) og Grønnliåsen skogsområde.

Taranrød barnehage (foto: Sven Brun)

Taranrød barnehage
(foto: Sven Brun)

Trollskogen barnehage

Trollskogen barnehage holder til i Trollstien 30. Det er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. De har plass til 64 barn i alderen 1-6 år fordelt på småbarnsavdelingene Trollungene og Veslefrikk (1-3 år) og to storbarnsavdelingene Revenka og Askeladden (3-6 år).

Barnehagen har egen kokk som serverer varm lunsj fire dager i uka og barnehagen har fokus på et sunt og variert kostholt. Denne barnehagen fikk høyeste score av alle barnehagene i Søndre Nordstrand på foreldreundersøkelsen i 2014.

Babykafé på Frivilligsentralen

Frivilligsentral holder til på Bjørndal grendehus i Meklenborgåsen 114. Her er det onsdagskafé og babytreff hver onsdag kl 11:00 – 14:00.

Bjørndal grendehus (foto: Sven Brun)

Bjørndal grendehus
(foto: Sven Brun)