Arkiv

Admin

Filarkiv offentlige dokumenter

Offentlige dokumenter, referater, utredninger, presentasjoner fra informasjonsmøter og andre dokumenter som omhandler Bjørndal.

 Offentlige publikasjoner

Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud

No downloads found!

  Gjersrud-Stensrud

  Follobanen informasjonsmøter

  No downloads found!

   Follobanen planprogram – reguleringsplan

   No downloads found!

    Follobanen – Åsland-kryss E6

    No downloads found!


     Tittel
     Veileder: Medvirkning i planlegging (KMD H-302b)
     3. januar 2024
     Trening uten tak!
     3. januar 2024
     Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand (2014)
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Tine fotballskole 2013 – invitasjon uke 40
     12. mai 2019
     TA-901 1992-SFT Støy og stillhet i friluftsliv
     Offentlige publikasjoner 3. januar 2024
     TA-2115/2005 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje
     12. mai 2019
     T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
     12. mai 2019
     T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
     12. mai 2019
     Sven Brun-Områderegulering Gjersrud – Stensrud
     12. mai 2019
     Svar på spørsmål om kollektivtilbudet på Bjørndal ved snøfall
     Innlegg 25. juli 2021
     Støyhåndboka (2005, utdatert)
     12. mai 2019
     St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Veien til et mindre sårbart samfunn
     12. mai 2019
     St.Meld. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn
     12. mai 2019
     St-Meld-2012-21 Terrorberedskap-Oppfølging 22 juli kommisjon
     12. mai 2019
     Skikurs for barn
     12. mai 2019
     Side 1 av 2
     12. mai 2019
     Sak 8 Bedre samordning av Frivilligsentralen og BBS sitt arbeid
     12. mai 2019
     Rygge beredskapssenter – Behovet for samvirke
     12. mai 2019
     Ruters handlingsplan (2016-2019) H2016
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Ruterrapport 2016:1
     12. mai 2019
     Ruterrapport 2011:10
     12. mai 2019
     Ruterrapport 2010:1
     12. mai 2019
     Ruter_snefall
     25. juli 2021
     Reguleringsplan for Grønmo
     12. mai 2019
     Reguleringsplan – Grønmo
     12. mai 2019
     REFERAT FRA DIALOGMØTE MED PANELDEBATT 26. AUGUST 2015
     12. mai 2019
     Referat årsmøte BBS 2014
     BBS - Årsmøte 2014 8. januar 2024
     råderegulering for
     12. mai 2019
     PBS I Rettningslinjer for politiets beredskap
     12. mai 2019
     Ønske om bussbetjening av Seterbråten området på Bjørndal (2015-01-20)
     Offentlige publikasjoner 15. januar 2024
     Oslopakke 3 (2011)
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Oslo kommune – Søknad om dispensasjon fra støyforskriften
     12. mai 2019
     Oslo Kommune – Bymiljøetaten
     12. mai 2019
     Oslo kommune
     12. mai 2019
     Oslo kommune
     12. mai 2019
     obaneprosjektet
     12. mai 2019
     obaneprosjektet
     12. mai 2019
     Nytt kryss på E6 ved Åsland
     12. mai 2019
     NOU 2017: 9 Politi og bevæpning
     12. mai 2019
     NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap
     12. mai 2019
     NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer – Politianalysen
     12. mai 2019
     NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder… Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser
     12. mai 2019
     NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli-kommisjonen
     12. mai 2019
     NOU 2006-6 Når sikkerheten er viktigst
     12. mai 2019
     NOU 2001: 31 Når ulykken er ute
     12. mai 2019
     NIBR-rapport 2011:19
     25. juli 2021
     NIBR-rapport 2011:19
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     NIBR-rapport 2010:19
     25. juli 2021
     NIBR-rapport 2010:19
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Nærmiljøprisen 2013 diplom til Nyjordet vel
     12. mai 2019
     Natursti påsken 2020
     25. juli 2021
     Møte med styret i Bjørndalen Boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Møte med styret i Bjørndalen Boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Meld. St. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet
     12. mai 2019
     Meld. St. 13 (2015–2016) Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen
     12. mai 2019
     M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
     12. mai 2019
     M-128/2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy (T-1442/2016) (oppdatert januar 2017)
     12. mai 2019
     Lov om naturområder i Oslo og nærliggende
     12. mai 2019
     Langrennskurs 2014
     12. mai 2019
     Kart over Grønliåsen
     12. mai 2019
     Julekonsert med Seop Singers 14. desember 2014
     12. mai 2019
     Jobbsjansen Hva skjer i Jobbsjansen? Hvem kan delta i Jobbsjansen:
     12. mai 2019
     Jobbsjansen brosjyre
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Invitasjon_BIF_Cup_2013-2-1.doc
     12. mai 2019
     Innst. S. nr. 155 Helikopter i politiet
     12. mai 2019
     Innsiktsarbeid på Bjørndal 2023-2024
     Offentlige publikasjoner 4. april 2024
     Informasjonsskriv Bjørndal nærmiljøforum
     Infoskriv Bjørndal nærmiljøforum 11. januar 2024
     INFOBOX FOLLOBANEN/JERNBANEVERKET
     12. mai 2019
     Hensyn og respekt
     12. mai 2019
     Handlingsprogram Oslopakke 3 (2016-2019)
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Handlingsplan for Bjørndal nærmiljøforum 2023 (versjon 10)
     Gjeldende handlingsplan nærmiljøforum, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     Håndbok for markaloven (2010)
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Håndbok for
     12. mai 2019
     H-2389 KMD-Styring store statlige byggeprosjekter
     12. mai 2019
     Grønmo kretsløpspark og flerbrukspark
     12. mai 2019
     Friluftsskolen er et samarbeidsprosjekt mellom
     12. mai 2019
     Foto: Håvard Vikheim
     12. mai 2019
     Forslag til justeringer av markagrensen (2014-02-11)
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Forslag bibliotek
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Forskrift om begrensning av støy i Oslo
     12. mai 2019
     formasjonsmøte 28. 05.2015
     12. mai 2019
     FOLLOBANEN – NYTT DOBBELTSPOR OSLO-SKI
     12. mai 2019
     FOLLOBANEN – NYTT DOBBELTSPOR OSLO-SKI
     12. mai 2019
     Follobanen
     12. mai 2019
     Follobanen
     12. mai 2019
     Folkemengden etter delbydel og alder per 01.01.2013 per 01.01.2013-Tabell 02.04
     25. juli 2021
     Folkemengden etter delbydel og alder per 01.01.2013 per 01.01.2013-Tabell 02.04
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     Faktaark hageavfall
     12. mai 2019
     Entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen
     12. mai 2019
     e) Om planprogrammet og mulighet for innspill (Petter Christensen, Asplan Viak)
     12. mai 2019
     e) Om forslag til reguleringsplan og virkninger av planforslaget – 23.05.2017 (Petter Christensen, Asplan Viak)
     12. mai 2019
     d) Virksomheten og planlagt bruk av anlegget – 23.05.2017 (Jørn Schelderup, Politiet)
     12. mai 2019
     d) Om prosjektet og tidsplanen (Paul Torgersen, Metier)
     12. mai 2019
     c) Om de ulike beredskapsenhetene (Ole Vidar Dahl, Politiets nasjonale beredskapsressurser)
     12. mai 2019
     c) Om bygg, anlegg og støyutredning – 23.05.2017 (Alexander S. Olsen fra Metier og Trond Noren fra Asplan Viak)
     12. mai 2019
     Bydelsutvalget 13.02.2014 – Åpen halvtime
     12. mai 2019
     BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL
     12. mai 2019
     Bjørndal boligsammenslutning
     25. juli 2021
     Bjørndal boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Bjørndal boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Bjørndal boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Bjørndal boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Bjørndal boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Bjørndal boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Bjørndal boligsammenslutning
     12. mai 2019
     Bjorndal-sangen (Rolf Thomas Thommessen)
     12. mai 2019
     BIF skikurs 2014
     12. mai 2019
     BFS – Presentasjon på dialogmøte 4. des 2013
     12. mai 2019
     Beredskapssenter med kart, oversikt og tall
     12. mai 2019
     Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland
     12. mai 2019
     BBS Årsmøte 2019 _ innkalling
     25. juli 2021
     Banebetjening av Bjørndal (2010)
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     BA2015-Samtidig-prosjektering
     12. mai 2019
     b) Om beredskapssenteret og valg av Taraldrud (Magnus Ståle Skaar, Justis- og beredskapsdepartementet)
     12. mai 2019
     b) Introduksjon om saken (Magnus Skaar, Justis- og beredskapsdepartementet)
     12. mai 2019
     Ayyami-Ha Fest!
     12. mai 2019
     Åpent hus – Et møtested for voksne på Bjørndal frivilligsentral
     12. mai 2019
     a) Velkommen, agenda (Gunnar A. Johansen, Justis- og beredskapsdepartementet)
     12. mai 2019
     a) Politiets nasjonale beredskapssenter-Agenda
     12. mai 2019
     2023 – Vedtekter for Bjørndal nærmiljøforum
     Gjeldende vedtekter nærmiljøforum 16. januar 2024
     2023 – Protokoll årsmøte BBS 12.04.2023
     BBS - Årsmøte 2023 11. januar 2024
     2022 – Protokoll årsmøte BBS 22.04.2022
     BBS - Årsmøte 2022 16. januar 2024
     2021 – Protokoll årsmøte BBS 21.04.2021
     BBS – Årsmøte 2021 17. januar 2024
     2020 – Protokoll årsmøte BBS 17.06.2020
     BBS – Årsmøte 2020 4. april 2024
     2019-05-11 – Reetablering av bussrute 71E – Fra BBS
     25. juli 2021
     2019 – Årsmøte – Agenda med bilag
     BBS - Årsmøte 2019 17. januar 2024
     20180207-Planbeskrivelse_lysloyper
     25. juli 2021
     2018-07-10 Bjørndal på nett – Vedrørende konsesjon
     25. juli 2021
     2018-04-19 Vedlegg 2 – mars 2018
     25. juli 2021
     2018-04-19 Vedlegg 1 – mars 2018
     25. juli 2021
     2018-04-19 Månedsrapport mars 2018
     25. juli 2021
     2018-02-28 POD-Forespørsel om svar på konsesjonssøknad
     25. juli 2021
     2018-02-19 Ski-Igangsettingstillatelse for innledende grunnarbeider PNB
     25. juli 2021
     2018-02-12 FNF-Høringsuttalelse alunskiferdeponi
     25. juli 2021
     2018-02-07-BYR Involvering av naboer
     25. juli 2021
     2018-02-01 JD-Oppfølging av anmodningsvedtak
     25. juli 2021
     2018-01-31 NRPA-Høring opprydding alunskifter
     25. juli 2021
     2018-01-17 Sivilombudsmannen – Sak om manglende svar på henvendelse og innsynssak
     25. juli 2021
     2018 – Protokoll årsmøte BBS 11.04.2018
     BBS - Årsmøte 2018 17. januar 2024
     2017-12-11 Støyforening-Til Stortingets politiske partier
     25. juli 2021
     2017-12-06 JD-Sofienmyråsen barnehage
     25. juli 2021
     2017-11-29 Markarådet-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-29 Bahr-JD Klage på ekspropriasjon PNB
     25. juli 2021
     2017-11-21 Friluftsrådet-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-20 POD-Kommentarer til høringssvar
     25. juli 2021
     2017-11-20 Naturvernforbundet-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-16 JD-Ekspropriasjon-Forhåndsvarsel om forhåndstiltredelse
     12. mai 2019
     2017-11-16 JD-Bjørndal skole-Vedrørende støyproblematikk
     12. mai 2019
     2017-11-15 KLD-Stadfestelse av statlig plan etter markaloven-Beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-11-10 Valhall boligsameie-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-10 Støyforening-Høringssvar konsesjon helikopterplass
     12. mai 2019
     2017-11-10 Kristiansen-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-10 Grydeland Ek-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-10 Bjørndal på nett-Merknad helikopterkonsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-09 Vangsøy-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-09 Trollskogen barnehage-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-09 Rutledal-Ek – Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-09 Østmarkas venner-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-09 Østfold fylkeskommune-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-09 Oppegård SV-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-09 Carolina Frias-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-09 Byrådsavdeling for byutvikling-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-08 Robert Engels-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-08 Kirsti Vinje-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-07 Tårnlia vel-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-07 Marshall-Arnesen-Høringssvar konsesjon
     25. juli 2021
     2017-11-07 Brunåsen borettslag-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-06 Ski Rødt-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-06 Hanne Wong-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-05 Ødegården borettslag-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-02 Luftfartstilsynet-Ber Politidirektoratet om uttalelse
     12. mai 2019
     2017-11-02 Byradsavdeling for byutvikling-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-11-02 Beveråsen huseierforening-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-10-31 Statnett-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-10-31 Linda Nilsen Methi-Bekymringsmelding statssekretær
     12. mai 2019
     2017-10-27 Skriftlig spørsmål i Stortinget (Gjelsvik SP)
     12. mai 2019
     2017-10-26 Seminar Stortinget-Rygge beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-10-26 Seminar Stortinget-Rygge beredskapssenter
     Seminar Stortinget 26. oktober 2017 25. juli 2021
     2017-10-26 Seminar Stortinget – Politiet
     12. mai 2019
     2017-10-26 Seminar Stortinget – Politiet
     25. juli 2021
     2017-10-25 Oppegard kommune-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-10-24 Meklenborg huseierforening-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-10-24 Erik Logstein-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-10-23 BBS-høringssvar konsesjon Oslo helikopterplass
     12. mai 2019
     2017-10-19 Fylkesmannen i Oslo og Akershus-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-10-19 Bydelsadm-Søndre Nordstrand-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-10-12 JD-Svar til Oppegård MDG
     12. mai 2019
     2017-10-11 Bjørndal på nett-Klage over avslag på innsyn – bekymring over prosess
     12. mai 2019
     2017-10-10 Statens Vegvesen-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-10-10 KS2-Politiets nasjonale beredskapssenter-sluttrapport
     12. mai 2019
     2017-10 Folkehelseinstituttet-Flystøy og luftforurensning-Oslo lufthavn
     12. mai 2019
     2017-1 Stat og styring-Beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-09-29 JD-Anleggelse av ledningstrase innenfor Marka
     12. mai 2019
     2017-09-29 Helseetaten Oslo-Høringssvar konsesjon helikopterplass
     12. mai 2019
     2017-09-28 Støysonekart LAImax Ski-PNB
     12. mai 2019
     2017-09-28 Støysonekart LAImax Oppegård-PNB
     12. mai 2019
     2017-09-28 Rieber Prosjekt-Støygrense LAImax 60-følgebrev
     12. mai 2019
     2017-09-27 Østfold Fylkeskommune-Rygge beredskapssenter-utviklingsarbeid
     12. mai 2019
     2017-09-22 FIN-Avslag på innsyn til Stortinget angående regjeringsadvokaten
     12. mai 2019
     2017-09-21 Ski kommune-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-09-18 KMD-Oppegård Oppfølging av reguleringsvedtak
     12. mai 2019
     2017-09-18 Akershus fylkeskommune-Høringssvar konsesjon
     12. mai 2019
     2017-09-12 JD-Samtale med ordfører i Ski
     12. mai 2019
     2017-09-06 Stortinget-FIN-Innsyn regjeringsadvokat
     12. mai 2019
     2017-09-05 Stortinget-FIN Anmodning om innsyn – regjeringsadvokat Vedlegg 1
     12. mai 2019
     2017-08-31 JD-Manglende registrert innspill LA21
     12. mai 2019
     2017-08-25 Oppegård kommune-Videre samarbeid
     12. mai 2019
     2017-08-22 MDG-Vi ønsker mer fakta på bordet-Beredskapssenteret
     12. mai 2019
     2017-08-22 AsplanViak-Støysonekart Tårnåsen-Støysonekart med punktberegninger
     12. mai 2019
     2017-08-21 JD-Manglende registrert innspill LA21
     12. mai 2019
     2017-08-18 Reguleringskart PNB
     12. mai 2019
     2017-08-18 Reguleringsbestemmelser PNB
     12. mai 2019
     2017-08-18 Planvedtak statlig reguleringsplan PNB
     12. mai 2019
     2017-08-17 BYR-Vedrørende info til befolkningen
     12. mai 2019
     2017-08-16 KS2-PNB Investeringsplan
     12. mai 2019
     2017-08-15 POD-Konsesjonssøknad helikopterlandingsplass
     12. mai 2019
     2017-08-15 FHI-Støy_Taraldrud
     25. juli 2021
     2017-08-11 Oppegård og Ski: Liste med ønsker til reguleringsplan PNB
     12. mai 2019
     2017-08-11 Oppegård og Ski: Konkrete endringsforslag reguleringsplan PNB
     12. mai 2019
     2017-08-11 JD-KMD Oppdaterte reguleringsbestemmelser med NVE-krav
     12. mai 2019
     2017-08-11 JD-KMD Oppdaterte dok med NVE-endringer
     12. mai 2019
     2017-08-11 JD-KMD Oppdatert Vedlegg-18 (Høringssvar)
     12. mai 2019
     2017-08-10 NVE-Justeringer reguleringsbestemmelser
     12. mai 2019
     2017-08-10 Bjørndal på nett-KLD Vedlegg 2: Helikoptertrase
     12. mai 2019
     2017-08-10 Bjørndal på nett-KLD Vedlegg 1: Avstander fra beredskapssenter, skytebane
     12. mai 2019
     2017-08-10 Bjørndal på nett-KLD Beredskapssenter og Markaområder i Oslo
     12. mai 2019
     2017-08-09 NVE-NVEs merknader ikke hensyntatt
     12. mai 2019
     2017-08-09 Marshall-Arnesen – FHI Støyproblematikk
     25. juli 2021
     2017-08-02 POD til JD-Svar på forslag til endring tidsbestemmelser
     12. mai 2019
     2017-08-01 KLD-KMD Nye støytiltak PNB
     12. mai 2019
     2017-07-24 JD-KMD Forslag til statlig reguleringsplan
     12. mai 2019
     2017-07-17 JD-Invitasjon til Stortinget møte om politiets nasjonale beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-07-10 JD-Ekspropriasjon-Politiets nasjonale beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-07-06 KLD-Vurdering av veileder for helikopter
     12. mai 2019
     2017-06-27 KMD-Følgeforskningsoppdrag beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-06-26 OEC-Invitasjon skoler barnehager 26. juni
     12. mai 2019
     2017-06-26 Miljødirektoratet-Vurdering av ny veileder for helikopterstøy
     12. mai 2019
     2017-06-22 NVE-merknader ettersendt
     12. mai 2019
     2017-06-22 Bjørndal på nett-Vedlegg-4 20170609 NRK skyteulykke
     12. mai 2019
     2017-06-22 Bjørndal på nett-Vedlegg-3 19881006 Bydelsoverlegen-Angående støyforhold
     12. mai 2019
     2017-06-22 Bjørndal på nett-Vedlegg-2 20060425-Rapport ny skytebane
     12. mai 2019
     2017-06-22 Bjørndal på nett-Vedlegg-1 Beredskapssenter kart oversikt og tall
     12. mai 2019
     2017-06-22 Bjørndal på nett-Uttalelse beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-06-21 Karma Tashi Ling Buddhist Societty, Bjørndal – Høringsuttalelse
     12. mai 2019
     2017-06-21 BBS-Høringsuttalelse beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-06-19 Skiforeningen – Høringsuttalelse
     12. mai 2019
     2017-06-19 OEC-Dialog med Oslo kommune
     12. mai 2019
     2017-06-18 BBS-Faktaark vedr politiets nasjonale beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-06-16 Bydelsdirektør/Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand-Uttalelse
     12. mai 2019
     2017-06-15 Oslo kommune-Forslag til høringsuttalelse
     12. mai 2019
     2017-06-14 Barneombudet-Svar på henvendelse om skytebane
     12. mai 2019
     2017-06-13 Møte med skoler og barnehager
     20. mars 2024
     2017-06-13 Bydelsoverlege Bydel Søndre Nordstrand – Uttalelse
     12. mai 2019
     2017-06-12 Stortinget-skriftlig spørsmål Bård Vegar Solhjell
     12. mai 2019
     2017-06-12 Irene Nilsen-Til ordføreren i Oslo
     12. mai 2019
     2017-06-12 BBS-Beredskapssenteret-Anmodning om utsatt høringsfrist
     12. mai 2019
     2017-06-12 BBS-Beredskapssenteret-Anmodning om utsatt høringsfrist
     12. mai 2019
     2017-06-09 Uttalelse fra Barnas representant i plansaker
     12. mai 2019
     2017-06-06 BBS-Beredskapssenteret, til politikere og andre beslutningstakere
     12. mai 2019
     2017-06-06 BBS-Beredskapssenteret-Brev til Bydelsoverlegen
     12. mai 2019
     2017-05-30 Riksrevisjonen 3:10 (2016–2017) Arkivering Statlig Forvaltning
     12. mai 2019
     2017-05-30 Kommuneoverlege i Oppegård – Notat med vurdering av konsekvensutredninger
     25. juli 2021
     2017-05-22 Vurdering av støy-Taraldrud beredskapssenter
     12. mai 2019
     2017-05-16 Byrådsavd byutvikling-Forberedelse høringsuttalelse
     12. mai 2019
     2017-05-11 Metier-Forslag til reguleringsplan
     12. mai 2019
     2017-05-09 KMD-Høring og offentlig ettersyn av forslag til statlig reguleringsplan
     12. mai 2019
     2017-04-21 Svarbrev fra Åsland Næringspark Eiendom AS – Forhåndsvarsel ekspropriasjon
     12. mai 2019
     2017-02-20 Arkeologisk rapport, Taraldrud
     12. mai 2019
     2017-02-13 Skiforeningen-Høringsuttalelse for utvidelse av planomradet
     12. mai 2019
     2017-02-08 KLD-MD-Støy fra helikopter-Vurdering av retningslinjer
     12. mai 2019
     2017-01-31 Oslo kommune Juridisk arealdel – (del 2) 2015
     12. mai 2019
     2017-01-31 Avinor-Tilbud Metier-Verifikasjon av helikopterfasiliteter
     12. mai 2019
     2017-01-19 Metier-Varsel om utvidet planområde
     12. mai 2019
     2017-01-08 Kart for omgivelsene for PNB i skala1:5000
     12. mai 2019
     2017-01-08 Kart for omgivelsene for PNB i skala1:10.000
     12. mai 2019
     2017-01-08 Asplan Viak-Velkommen til medvirkningsverksted!
     12. mai 2019
     2017-01-08 Asplan Viak-Arbeidsopplegg medvirkningsverksted
     12. mai 2019
     2017-01-06 Sintef-Premisser for beregning av støy helikopteraktivitet
     12. mai 2019
     2017-01 Trenings og øvingsmuligheter
     12. mai 2019
     2016-12-08 Etikkrådet-Leonardo-tilrådning
     12. mai 2019
     2016-12-06 Byrådsavdeling for byutvikling-Høringsuttalelse
     12. mai 2019
     2016-12-06 Bjørndal boligsammenslutning-Høringsuttalelse
     12. mai 2019
     2016-12-01 Søndre Nordstrand-Saksframlegg Beredskapssenter
     12. mai 2019
     2016-11-29 PBE-Forslag til uttalelse
     12. mai 2019
     2016-11-25 JD-Erverv eiendom PNB
     12. mai 2019
     2016-11-21 Bymiljøetaten-Varsel om offentlig ettersyn
     12. mai 2019
     2016-10-26-Presentasjon om tomtevalg for politiets nasjonale beredskapssenter
     12. mai 2019
     2016-10-25 Aftenposten-Varsel ettersyn forslag planprogram
     12. mai 2019
     2016-10-19 Politiets nasjonale beredskapssenter – Eiers føringer
     12. mai 2019
     2016-10-19 JD-Nedvalg til to tomter-Historie
     12. mai 2019
     2016-10-13 JD-Kontrakt følgeforskning – Concept
     12. mai 2019
     2016-10-10 Dovre/TØI-Supplerende analyse-Innstilling om tomtevalg
     12. mai 2019
     2016-09-20 KLD-Forespørsel reguleringsplanarbeid Marka
     12. mai 2019
     2016-09-19 Følgeforskningsprosjekt forprosjektfasen-fremdriftsrapport
     12. mai 2019
     2016-09-19 Følgeforskning-Arbeidsnotat 1 Oppstartnotat
     12. mai 2019
     2016-09-15 Statlig arealplan, foredrag KMD
     12. mai 2019
     2016-06-02 Planbeskrivelse m/konsekvensutredning – Døgnhvileplasser ved Taraldrud
     12. mai 2019
     2016-05-13 Kristina Haugstveit-Prosessen for å opprette nasjonalt beredskapssenter
     12. mai 2019
     2016-04-25 Metier-Kvalifikasjonsgrunnlag-K801 Prosjekteringsgruppe.
     12. mai 2019
     2016-04-08 Metier-Forprosjekt Bilag 1A – Arbeids- og fremdriftsplan
     12. mai 2019
     2016-01-11 Forening mot støy – Uttalelse T-1442 – Lempning av støykrav for skytebaner vil øke antall støyplagete
     12. mai 2019
     2015-12-09 MD-Forslag nye grenseverdier skytebanestøy
     12. mai 2019
     2015-12 Menon Business Economics-Kostnadsutvikling KS1 til KS2
     12. mai 2019
     2015-11-30 JD-Veiledende bilag til SSA-B Nasjonal beredskap
     12. mai 2019
     2015-11-30 JD-Konkurransegrunnlag eierstyring og revisor nasjonal beredskap
     12. mai 2019
     2015-11-06 Menon Business Economics-Evaluering av PERFORM-prosjektet
     12. mai 2019
     2015-09-21 FIN-Rammeavtale Metier Kvalitetssikring
     12. mai 2019
     2015-09-08 Forsvarsbygg-Forslag til nye støygrenser for skytebane
     12. mai 2019
     2015-08-26 KS1-Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg-PNB
     12. mai 2019
     2015-08-26 Forslag til ny samarbeidsplattform i Bydel Søndre Nordstrand 2015
     12. mai 2019
     2015-08-26 Forslag til ny samarbeidsplattform
     12. mai 2019
     2015-08-26 Bjørndal Frivilligsentral – Driftsplan 2015
     12. mai 2019
     2015-08-26 BBS-Handlingsplan – versjon 6
     Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     2015-07-09 Sven Brun-Uttalelse Åsland-kryss, forslag ny veiforbindelse
     12. mai 2019
     2015-07-09 Sven Brun-Nytt kryss E6 ved Åsland
     12. mai 2019
     2015-07-08 Veileder konsekvensutredning
     12. mai 2019
     2015-06-15 Innspill fra BBS til planprogram beredskapsplass og nytt kryss E6 ved Åsland
     12. mai 2019
     2015-05-21 Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet
     12. mai 2019
     2015-05-08 Infomøte Gjersrud-Stensrud
     12. mai 2019
     2015-05-06-1a Trafostasjon
     12. mai 2019
     2015-05-06-0-Velkommen – generell info
     12. mai 2019
     2015-02-16 BBS-Rutetilbudet må styrkes når Østensjøbanen stenger
     12. mai 2019
     2015-02-02 Rygge-ekspertrapport-Veien mot bedre samvirke
     12. mai 2019
     2015-01-20 Ønske om bussbetjening av Seterbråten-området på Bjørndal
     12. mai 2019
     2014-11-27 JD-Nytt beredskapssenter – svar til Stortinget
     12. mai 2019
     2014-11-20 BU-saksframlegg Fartssoningstiltak
     12. mai 2019
     2014-11-20 BU-protokoll-Fartssoningstiltak
     12. mai 2019
     2014-11-05 Stortinget ber om redegjørelse for nytt beredskapssenter på Alnabru
     12. mai 2019
     2014-10-30 Nabomøte Åsland – Follobanen – Presentasjon fra JBV
     12. mai 2019
     2014-10-02 NRK-Kvalitetssikret etter alle statens regler
     12. mai 2019
     2014-07-01b Nabomøte
     12. mai 2019
     2014-07-01a Innledning uten film
     12. mai 2019
     2014-06-19 Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand
     12. mai 2019
     2014-06-19 Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand
     12. mai 2019
     2014-05-22 Sak PS 14 47 Vedlegg – forslag markagrense
     12. mai 2019
     2014-05-22 BU-protokoll – Kommuneplan – Forslag Til Justering Av Markagrensen
     12. mai 2019
     2014-05-08 MTKO Protokoll – Forslag til justering av markagrensen
     12. mai 2019
     2014-04-23 BBS-Uttalelse om trafikkplan Søndre Nordstrand
     12. mai 2019
     2014-03-21 Saksframlegg – Forslag til justering av markagrensen – Sak PS 14 47
     12. mai 2019
     2014-03-20 Folkemøte Gjersrud-Stensrud
     12. mai 2019
     2014-03-20 Folkemøte Gjersrud-Stensrud
     Gjersrud-Stensrud 25. juli 2021
     2014-02-25 FAU – Høringssvar Bjørndal skole – jf evaluering av ressursfordelingsmodellen
     12. mai 2019
     2014-02-25 FAU – Høringssvar Bjørndal skole – jf evaluering av ressursfordelingsmodellen
     12. mai 2019
     2014-02-11 Forslag til justeringer av markagrensen
     12. mai 2019
     2014-01-27 Informasjonsmøte Follobanen på Bjørnholt skole
     12. mai 2019
     2014-01-17-Stoykart-Fase3-8m-natt
     12. mai 2019
     2014-01-17-Stoykart-Fase3-8m
     12. mai 2019
     2014-01-17-Stoykart-Fase2-8m
     12. mai 2019
     2014-01-17-Stoykart-Fase1-8m
     12. mai 2019
     2013-12-16 Møte med Follobanen 16.12.2013 -Presentasjon fra Beveråsen huseierforening
     12. mai 2019
     2013-12-15 Politiets helikopterkapasitet i Oslo og det sentrale Østlandet
     12. mai 2019
     2013-10-01 Fastsatt planprogram Gjersrud-Stensrud
     Gjersrud-Stensrud 25. juli 2021
     2013-06-13 Rapport 3-3013 Gevinster ved beredskapssenter på Rygge
     12. mai 2019
     2013-06-07 Plankart Gjersrud-Stensrud
     Gjersrud-Stensrud 25. juli 2021
     2013-06-07 Plankart Gjersrud – Stensrud
     12. mai 2019
     2013-04-19 Klage på bruk av Åsland som riggområde for Follobanen
     25. juli 2021
     2013-04-16 Utkast til områderegulering av Gjersrud-Stensrud
     12. mai 2019
     2013-04-16 Utkast til områderegulering av Gjersrud-Stensrud
     Gjersrud-Stensrud 25. juli 2021
     2013-04-10 BBS-Søppelplukking langs Slimeveien-skriv til organisasjoner
     12. mai 2019
     2013-02-17 BBS-Innsigelser Åsland transformatorstasjon
     12. mai 2019
     2013-01-30 Beveråsen Huseierforening
     25. juli 2021
     2013 – Referat årsmøte BBS 19.03.2013
     BBS - Årsmøte 2013 12. januar 2024
     2013 – Årsmøte 2013 – årsberetning 2012
     BBS - Årsmøte 2013 12. januar 2024
     2012-10-04 Kartlegging av naturverdier
     Gjersrud-Stensrud 25. juli 2021
     2012-09-16 BBS-Follobanen – fremlagt planforslag med detaljregulering
     12. mai 2019
     2012-04-19 Statsbygg-Tomtealternativer-Vedlegg_1-5
     12. mai 2019
     2012-03-27 Vedtekter for BBS (2012)
     BBS - Årsmøte 2012 9. januar 2024
     2012-03-27 Referat årsmøte i BBS 2012
     BBS - Årsmøte 2012 10. januar 2024
     2012-01-10 Statsbygg-Fremdriftsplan-epost
     12. mai 2019
     2012-01-10 Statsbygg-Fremdriftsplan-Beredskapssenter
     12. mai 2019
     2012 – Årsberetning BBS 2011
     BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 9. januar 2024
     2011-12-21 Oslopakke 3
     12. mai 2019
     2011-12-21 JD-Oppdragsbrev Statsbygg-alternative tomter
     12. mai 2019
     2011-06-30 Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012-2060 K2012.pdf
     Offentlige publikasjoner 25. juli 2021
     2011-04-29 KS2-Anskaffelse av nye redningshelikopter
     12. mai 2019
     2011 – Vedtekter for BBS fra 2011 (erstattet av ny versjon)
     BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 10. januar 2024
     2011 – Referat årsmøte 11.04.2011
     BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 9. januar 2024
     2011 – Handlingsplan BBS, versjon 2
     BBS - Årsmøter 2011 og tidligere, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     2010-03-02 BBS-Merknader til planprogrammet for ny Follobane
     12. mai 2019
     2010 – Handlingsplan BBS, versjon 1
     BBS - Årsmøter 2011 og tidligere, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     2010 – Årsberetning BBS 2010
     BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 9. januar 2024
     2009-11-18 Anmodning om endring av Markagrense
     12. mai 2019
     2009-09-03 BU-protokoll-Seterbråten-veiløsning
     12. mai 2019
     2009-08-14 Kommunedelplan Taraldrud Åsland
     12. mai 2019
     2007-12 Statens vegvesen-Helseeffekter av vegtrafikkstøy
     12. mai 2019
     2007 – Årsberetning BBS 2007
     BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 9. januar 2024
     2006-04-25 Rapport om ny skytebane i Oslo/region syd-øst
     12. mai 2019
     17. mai-feiring på Bjørndal 2020
     Arrangementer 25. juli 2021
     12) Vedlegg 7 til søknad ROS-analyse
     25. juli 2021
     12-20170914-Vedlegg_7-ROS-analyse.pdf
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 25. juli 2021
     11) Vedlegg 6 til søknad – støyberegning
     25. juli 2021
     11) Vedlegg 6 til søknad – støyberegning
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 25. juli 2021
     10) Vedlegg 5 til søknad – inn- og utflyging
     25. juli 2021
     10-20170914-Vedlegg_5-Inn-_og_utflyging.pdf
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 4. april 2024
     09) Vedlegg 4 til søknad – illustrasjonsplan
     25. juli 2021
     09-Årsmøte 2015 – Logo – t-skjorte
     BBS - Årsmøte 2015 12. januar 2024
     09-20170914-Vedlegg_4-Illustrasjonsplan.pdf
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 25. juli 2021
     08) Vedlegg 3 til søknad – plankart
     25. juli 2021
     08-Årsmøte 2015 – Logo – hvit bunn
     BBS - Årsmøte 2015 12. januar 2024
     08-20170914-Vedlegg_3-Plankart.pdf
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 4. april 2024
     07) Vedlegg 2 til søknad – reguleringsbestemmelser for beredskapssenter (feil versjon)
     25. juli 2021
     07-Årsmøte 2017 – Handlingsplan for Bjørndal ver. 8.1
     BBS - Årsmøte 2017, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     07-Årsmøte 2016 – BBS handlingsplan versjon 7
     BBS - Årsmøte 2016, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     07-Årsmøte 2015 – Logo – grønn bunn
     BBS - Årsmøte 2015 12. januar 2024
     07-Årsmøte 2014 – Uttalelse fra BBS til bydelens trafikkplan
     BBS - Årsmøte 2014 13. januar 2024
     07-20170914-Vedlegg_2-Reguleringsbestemmelser.pdf
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 4. april 2024
     06) Vedlegg 1 til søknad – planbeskrivelse
     25. juli 2021
     06-Årsmøte 2016 – Budsjett 2016
     BBS - Årsmøte 2016 13. januar 2024
     06-Årsmøte 2015 – BBS handlingsplan versjon 6
     BBS - Årsmøte 2015, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     06-Årsmøte 2014 – BBS handlingsplan versjon 5
     BBS - Årsmøte 2014, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     06-20170914-Vedlegg_1-Planbeskrivelse.pdf
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 25. juli 2021
     05) Oversendelsesbrev, søknad 21.08.2017 fra Politidirektoratet
     25. juli 2021
     05-Årsmøte 2015 – Budsjett 2015
     BBS - Årsmøte 2015 8. januar 2024
     05-Årsmøte 2014 – Budsjett 2014
     BBS - Årsmøte 2014 13. januar 2024
     05-20170914-Oversendelsesbrev-soknad-20170821.pdf
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 25. juli 2021
     04) Utkast til konsesjonsvilkår
     25. juli 2021
     04) Utkast til konsesjonsvilkår
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 25. juli 2021
     04-Årsmøte 2016 – Revisjonsrapport 2015
     BBS - Årsmøte 2016 13. januar 2024
     04-Årsmøte 2015 – Revisors beretning
     BBS - Årsmøte 2015 8. januar 2024
     04-Årsmøte 2014 – Kontingentfastsettelse
     BBS - Årsmøte 2014 13. januar 2024
     03b-Årsmøte 2014 – Revisjonsrapport 2013
     BBS - Årsmøte 2014 13. januar 2024
     03) Konsesjonssøknad for helikopterlandingsplass
     25. juli 2021
     03-Årsmøte 2016 – Regnskap for BBS 2015
     BBS - Årsmøte 2016 13. januar 2024
     03-Årsmøte 2015 – Regnskap 2014
     BBS - Årsmøte 2015 2. januar 2024
     03-Årsmøte 2014 – Regnskap 2013
     BBS - Årsmøte 2014 13. januar 2024
     03-Årsmøte 2012 – BBS-handlingsplan for Bjørndal versjon 3
     BBS - Årsmøte 2012, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
     03-20170914c-PNB-konsesjonssoknad.pdf
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 3. januar 2024
     02) Adresseliste for utsendelse av høring
     25. juli 2021
     02) Adresseliste for utsendelse av høring
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 25. juli 2021
     02-Årsmøte 2017 – Årsberetning 2016
     BBS - Årsmøte 2017 12. januar 2024
     02-Årsmøte 2016 – Årsberetning 2015 BBS
     BBS - Årsmøte 2016 13. januar 2024
     02-Årsmøte 2015 – Årsberetning 2014
     BBS - Årsmøte 2015 12. januar 2024
     02-Årsmøte 2014 – Årsberetning 2013
     BBS - Årsmøte 2014 13. januar 2024
     01b-Årsmøte 2017 – Vedtekter for BBS (versjon 2012)
     BBS - Årsmøte 2017 13. januar 2024
     01) Offentliggjøring av høring på søknad om konsesjon
     2. januar 2024
     01) Offentliggjøring av høring på søknad om konsesjon
     Konsesjonssøknad Taraldrud helikopterplass 25. juli 2021
     01-Årsmøte 2017 – Agenda 05.04.2017
     BBS - Årsmøte 2017 13. januar 2024
     01-Årsmøte 2016 – Agenda 13.04.2016
     BBS - Årsmøte 2016 13. januar 2024
     01-Årsmøte 2015 – Agenda 22.04.2015
     BBS - Årsmøte 2015 12. januar 2024
     01-Årsmøte 2014 – Agenda 26.03.2014
     BBS - Årsmøte 2014 13. januar 2024
     01-Årsmøte 2013 – BBS-Handlingsplan for Bjørndal versjon 4
     BBS - Årsmøte 2013, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024

      Dokumenter

      Kategorier

      Kategorier av dokumenter

      03-20170914c-PNB-konsesjonssoknad.pdf

      3.09 MB 346 Nedlastinger

      12-20170914-Vedlegg_7-ROS-analyse.pdf

      586.55 KB 236 Nedlastinger

      04) Utkast til konsesjonsvilkår

      225.79 KB 70 Nedlastinger

      Bjørndal boligsammenslutning (BBS)

      Filarkiv offentlige dokumenter

      Offentlige dokumenter, referater, utredninger, presentasjoner fra informasjonsmøter og andre dokumenter som omhandler Bjørndal.

      Bjørndal boligsammenslutning (BBS)

      [wpfilebase tag=list id=1 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’/]

      [wpfilebase tag=list id=16 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’/]

      Bjørndal frivilligsentral

      [wpfilebase tag=list id=8 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’/]

      Dialogmøte med politikere 26.08.2015:

      [wpfilebase tag=list id=25 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’ /]

      Bydelsutvalget – Bydel Søndre Nordstrand

      [wpfilebase tag=list id=23 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’/]

       Offentlige publikasjoner

      [wpfilebase tag=list id=3 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’/]

      Gjersrud-Stensrud

      [wpfilebase tag=list id=6 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’ /]

      Follobanen informasjonsmøter

      [wpfilebase tag=list id=17 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’ /]

      Follobanen planprogram – reguleringsplan

      [wpfilebase tag=list id=18 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’ /]

      Follobanen – Åsland-kryss E6

      [wpfilebase tag=list id=22 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 sort=’>file_display_name’ /]