Arkiv

Admin

Filarkiv offentlige dokumenter

Offentlige dokumenter, referater, utredninger, presentasjoner fra informasjonsmøter og andre dokumenter som omhandler Bjørndal.

Bjørndal boligsammenslutning (BBS)

NavnStørrelse
Klage på anleggsvirksomhet i Marka97.0 KiB
Bjørndal boligsammenslutning187.6 KiB
2020-01-06 - Utvidelse av rute 71B til også å dekke søndager136.3 KiB
2020-01-06 - Tiltak i området Slimeveien - Åslandhellinga331.3 KiB
2017-05-11 Handlingsplan for Bjørndal ver. 8.1 (2017)117.2 KiB
2017-03-27 Vedtekter for BBS (versjon 2012)881.2 KiB
NavnStørrelse
Bjørndal boligsammenslutning40.7 KiB
Bjørndal boligsammenslutning40.9 KiB
Bjørndal boligsammenslutning32.1 KiB
Bjørndal boligsammenslutning52.1 KiB
2017-10-23 BBS-høringssvar konsesjon Oslo helikopterplass343.2 KiB
2017-06-12 BBS-Beredskapssenteret-Anmodning om utsatt høringsfrist450.1 KiB
2015-02-16 BBS-Rutetilbudet må styrkes når Østensjøbanen stenger31.9 KiB
2014-04-23 BBS-Uttalelse om trafikkplan Søndre Nordstrand76.3 KiB

Bjørndal frivilligsentral

NavnStørrelse
BFS - Presentasjon på dialogmøte 4. des 20131.4 MiB
2015-08-26 Forslag til ny samarbeidsplattform i Bydel Søndre Nordstrand 2015530.3 KiB
2015-08-26 Bjørndal Frivilligsentral - Driftsplan 20152.0 MiB
2014-02-25 FAU - Høringssvar Bjørndal skole - jf evaluering av ressursfordelingsmodellen90.3 KiB
Dialogmøte med politikere 26.08.2015:
NavnStørrelse
REFERAT FRA DIALOGMØTE MED PANELDEBATT 26. AUGUST 2015550.5 KiB
BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL2.0 MiB
Bjørndal boligsammenslutning294.6 KiB
Bjørndal boligsammenslutning293.5 KiB
2015-08-26 Forslag til ny samarbeidsplattform530.3 KiB
2015-07-09 Sven Brun-Uttalelse Åsland-kryss, forslag ny veiforbindelse2.2 MiB
2015-04-14 BBS-Handlingsplan - ver. 6 (2015)187.6 KiB
2014-02-25 FAU - Høringssvar Bjørndal skole - jf evaluering av ressursfordelingsmodellen90.3 KiB

Bydelsutvalget – Bydel Søndre Nordstrand

NavnStørrelse
2014-11-20 BU-saksframlegg Fartssoningstiltak312.6 KiB
2014-11-20 BU-protokoll-Fartssoningstiltak914.8 KiB
2014-06-19 Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand1.4 MiB
2014-05-22 Sak PS 14 47 Vedlegg - forslag markagrense1.0 MiB
2014-05-22 BU-protokoll - Kommuneplan - Forslag Til Justering Av Markagrensen458.2 KiB
2014-05-08 MTKO Protokoll - Forslag til justering av markagrensen108.0 KiB
2014-03-21 Saksframlegg - Forslag til justering av markagrensen - Sak PS 14 4799.1 KiB
2009-09-03 BU-protokoll-Seterbråten-veiløsning367.7 KiB

 Offentlige publikasjoner

NavnStørrelse
Ruterrapport 2016:11.9 MiB
Ruterrapport 2011:1013.3 MiB
Ruterrapport 2010:11.4 MiB
Oslo kommune258.7 KiB
NIBR-rapport 2011:19392.0 KiB
NIBR-rapport 2010:1915.5 MiB
Jobbsjansen Hva skjer i Jobbsjansen? Hvem kan delta i Jobbsjansen:297.8 KiB
Håndbok for2.3 MiB
Foto: Håvard Vikheim5.2 MiB
Folkemengden etter delbydel og alder per 01.01.2013 per 01.01.2013-Tabell 02.0423.0 KiB
2015-01-20 Ønske om bussbetjening av Seterbråten-området på Bjørndal45.2 KiB
2014-06-19 Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand1.4 MiB
2014-02-11 Forslag til justeringer av markagrensen9.2 MiB
2011-12-21 Oslopakke 311.7 MiB

Gjersrud-Stensrud

NavnStørrelse
Oslo Kommune - Bymiljøetaten31.7 MiB
Oslo kommune3.9 MiB
2014-03-20 Folkemøte Gjersrud-Stensrud13.2 MiB
2013-06-07 Plankart Gjersrud - Stensrud6.6 MiB
2013-04-16 Utkast til områderegulering av Gjersrud-Stensrud8.9 MiB

Follobanen informasjonsmøter

NavnStørrelse
obaneprosjektet1.6 MiB
obaneprosjektet3.6 MiB
Møte med styret i Bjørndalen Boligsammenslutning6.0 MiB
Møte med styret i Bjørndalen Boligsammenslutning2.4 MiB
INFOBOX FOLLOBANEN/JERNBANEVERKET331.3 KiB
FOLLOBANEN - NYTT DOBBELTSPOR OSLO-SKI6.8 MiB
FOLLOBANEN - NYTT DOBBELTSPOR OSLO-SKI4.6 MiB
Follobanen2.6 MiB
Follobanen2.1 MiB
Entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen2.1 MiB
Bydelsutvalget 13.02.2014 - Åpen halvtime137.2 KiB
2015-05-06-1a Trafostasjon1.5 MiB
2015-05-06-0-Velkommen - generell info964.0 KiB
2014-10-30 Nabomøte Åsland - Follobanen - Presentasjon fra JBV6.1 MiB
2014-07-01b Nabomøte5.4 MiB
2014-07-01a Innledning uten film8.9 MiB
2014-01-27 Informasjonsmøte Follobanen på Bjørnholt skole4.7 MiB
2013-12-16 Møte med Follobanen 16.12.2013 -Presentasjon fra Beveråsen huseierforening3.3 MiB
2013-01-30 Beveråsen Huseierforening1.8 MiB

Follobanen planprogram – reguleringsplan

NavnStørrelse
Bjørndal boligsammenslutning41.3 KiB
2014-01-17-Stoykart-Fase3-8m-natt1.2 MiB
2014-01-17-Stoykart-Fase3-8m1.4 MiB
2014-01-17-Stoykart-Fase2-8m1.2 MiB
2014-01-17-Stoykart-Fase1-8m1.2 MiB
2013-04-19 Klage på bruk av Åsland som riggområde for Follobanen659.7 KiB
2013-02-17 BBS-Innsigelser Åsland transformatorstasjon65.3 KiB
2012-09-16 BBS-Follobanen - fremlagt planforslag med detaljregulering63.9 KiB
2010-03-02 BBS-Merknader til planprogrammet for ny Follobane130.5 KiB

Follobanen – Åsland-kryss E6

NavnStørrelse
Nytt kryss på E6 ved Åsland218.0 KiB
Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland3.8 MiB
2015-07-09 Sven Brun-Nytt kryss E6 ved Åsland2.2 MiB
2015-06-15 Innspill fra BBS til planprogram beredskapsplass og nytt kryss E6 ved Åsland40.9 KiB