2012-03-27 Referat årsmøte i BBS 2012

Referat fra årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning (BBS) 27.03.2012 […]


Les mer: 2012-03-27 Referat årsmøte i BBS 2012

03-Årsmøte 2012 – BBS-handlingsplan for Bjørndal versjon 3

BBS – Handlingsplan for Bjørndal versjon 3, 27.03.2012 (er erstattet av nyere versjon) […]


Les mer: 03-Årsmøte 2012 – BBS-handlingsplan for Bjørndal versjon 3