Arkiv

Admin

Bjørndalskolenes musikkorps trenger lopper

Har du lopper?

Bjørndalskolenes musikkorps arrangerer årets loppemarked 14.-15.oktober 2023.
Vi håper dere har mange og gode lopper dere har lyst til å gi bort til oss.

Loppene må være i brukbar stand og kunne selges videre. Vi ønsker at dere leverer loppene ferdig sortert.

Hvordan kan loppene leveres?

Loppemottak på Bjørndal Skole: mand. 09.10.23-fred. 13.10.23 kl. 18.00-20.00
Henting av lopper: etter avtale. Send sms til Linn Engelstad, mob. 40334646

Vi tar imot

Småmøbler (kommoder, bord, stoler, hyller), bøker (ikke leksikon), bilder, DVD/CD/LP, elektroniske spill, TV (widescreen/LCD) DAB-radio, stereo, lamper, kjøkkenutstyr, leker/spill, klær/sko, vesker/kofferter/sekker, sportsutstyr, hagemøbler/hageutstyr, nips og pynteting.

Vi tar ikke imot

Madrasser, STORE møbler, demonterte møbler, sofaer, seksjoner, hvitevarer, bygningsmateriale, varmeovner, FM-radioer, ogTV/PC-skjermer med billedrør.› Les mer Bjørndalskolenes musikkorps trenger lopper

Bjørndal Nærmiljøforum

Årsmøtet i Bjørndal boligsammenslutning vedtok navneendring.

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har i alle år hatt fokus på saker som er felles for
oss som bor på Bjørndal, og som på en eller annen måte påvirker vårt nærmiljø.
Målsettingen har vært å være en felles pådriver og felles påvirker for Bjørndal, spesielt opp
mot statlige- og kommunale myndigheter og etater.
Navnet «Bjørndal boligsammenslutning» er ikke lenger dekkende for de målene og arbeidet BBS jobbet med. Vår ambisjon, som er å påvirke alt som skjer i vårt felles nærmiljø, og der vi ønsker innspill og
påvirkning fra alle på Bjørndal, måtte gjenspeiles i nytt navn. Etter en grundig prosess, endte årsmøtet opp med å vedta det nye navnet.

Bjørndal nærmiljøforum gir direkte inntrykk av organisasjonens hovedformål:
– «Nærmiljø» i navnet viser at vårt hovedområde er nærmiljøet på Bjørndal, og det som er
felles for oss alle som vi jobber for. Sikkerhet, vei, kollektivtrafikk, marka som nært
rekreasjons- og aktivitetsområde, samarbeid med boligforeninger, organisasjoner, skoler,
næringsdrivende osv
– «Forum» i navnet viser at vi ønsker å få innspill fra absolutt alle på Bjørndal om saker som
dere er opptatt av, og som også er felles for oss på Bjørndal.
Beboere på Bjørndal kan sende inn saker til oss, og de kan møte oss direkte under våre
månedlige møter.
Der hvor det er hensiktsmessige kan vi arrangere møter/samlinger i saker som er spesielle.
Vi som nå sitter i styret i Bjørndal nærmiljøforum ønsker alle organisasjoner,
boligforeninger, lag osv som medlem hos oss. Hvert medlem gir oss tyngde når vi på vegne
av oss alle tar opp saker, eller gir høringsuttalelser, mot offentlige etater, myndigheter,
tjenesteytere osv.

Protokoll – BBS 2023 – Endelig-01

Infobrosjyre om Bjørndal Nærmiljøforum:

Bjørndal Nærmiljø Forum 2023

Lokalpolitikere diskuterte hvordan Bjørndal kan bli enda bedre

Bjørndal - et godt sted å leve

– Ingen andre steder i landet trenger politikk mer enn det Bjørndal og Søndre Nordstrand gjør.

-I 2019 var det 56,40 % av de som kunne stemme her på Bjørndal skole, som stemte.
På Kastellet på Nordstrand det 78,10 % som stemte.

– La ikke andre bestemme over dere, stem på valgdagen.
– Snakk med naboen deres, snakke med kollegaen deres. Snakk med alle her på Bjørndal.
Ikke la andre bestemme over livet her på Bjørndal. Det må vi sørge for å bestemme selv.

Godt valg!

23. august avholdt Bjørndal nærmiljøforum et møte med lokale politikere. Utsagnene ovenfor er sitater fra møtet.

Hensikten var å la de lokale politikerne få presentere sin politikk før lokalvalget i 2023. Alle partiene som i dag er representert i bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand hadde takket ja til å delta og stilte med to deltagere hver.

Møtet ble avholdt i aulaen på Bjørndal skole. Det var på forhånd reklamert om at møtet var åpent for alle.

Bjørndal nærmiljøforum hadde plukket ut fire temaer som de mente var blant de viktigste sakene for oss på Bjørndal.

  1. Gode oppvekstvilkår
  2. Etablering av møteplass og nærmiljøsenter
  3. Effektivt kollektivtilbud
  4. Etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser

Vi fikk høre at det ofte var stor enighet i bydelsutvalget når partiene i Bydel Søndre Nordstrand diskuterer lokale tema. Vi fikk også høre litt om hva bydelsutvalget ikke har myndighet til å vedta. Mange beslutninger foregår på rådhuset i bystyret eller eller byrådet. Andre forhold avgjøres f.eks. av Plan- og bygningsetaten eller av Storting/regjering/departementer.› Les mer Lokalpolitikere diskuterte hvordan Bjørndal kan bli enda bedre

Bydelen sikrer at BUA blir en helårs utlånssentral

BIF

Det ble stor jubel i Bjørndal indrettsforening (BIF) da bydel Søndre Nordstrand bevilget kr 235.000 til å drifte BUA.
Leder i ski- og sykkelgruppa, Lobna Selati, har jobbet aktivt med å overbevise bydelspolitikerne om viktigheten av å kunne tilby barn og unge på Bjørndal tilgang til idrettsutstyr gjennom hele året.

Bjørndal idrettsforening ønsket å utvide tilbudet med BUA slik at det blir en helårs utlånssentral. Det ble derfor søkt om 250.000 kroner av Frivillighetsmidlene i bydelen. I første omgang fikk BIF kun 75 000,- kroner noe som var for lite til å gjennomføre planene.
Lobna Selati, som er leder for ski- og sykkelgruppa i BIF, har førstehånds kjennskap til behovet for tilbud til ungdommen. Hun slo seg ikke til ro med svaret fra bydelen. Hun kontaktet politikerne, sendte meldinger og deltok på møter.
Det ga uttelling. BIF fikk en tilleggsbevilgning på kroner 160 000,- fra bydelen som kompensasjon for midler som falt bort fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). BIF får dermed totalt 235.000 kroner til BUA.

Bydelslederen markerte tildelingen på Bjørndal

BIF er tildelt midler til BUA
BIF er tildelt midler til BUA

Fredag 5. mai 2023 kom BU-leder, Ole Mannsåker til idrettsparken for å markere tildelingen. Han berømmet Lobna for den jobben hun har gjort for å formidle de behovene som vi har på Bjørndal.
Lobna fortalte hvor viktig fritidstilbudene var for henne i hennes egen oppvekst og ønsket at også dagens ungdommer skulle få et godt tilbud. Til ungdommene som var til stede, sa hun at det etter hvert blir det dem som må videreføre idrettsforeningens tilbud.
Det er etablert en egen arbeidsgruppe med ungdom i BIF, og ungdommene har bl.a. vært med på å pusse opp klubbhuset.

Bjørndal nærmiljøforum vil jobbe for ungdommenes behov

Ragnar Hafsø, som er leder i det som tidligere het Bjørndal boligsammenslutning, men som nå heter Bjørndal nærmiljøforum, viste til at nærmiljøforumet har fått gjennom flere saker på Bjørndal, både rettet mot ungdom, som Ung Bjørndal og generelt, som bl.a. ruten 71 B til Seterbråten.
Ungdommene som var til stede benyttet sjansen til å ta opp behovet for flere avganger med 71B til og fra Seterbråten siden bussen ikke går dit på søndager og helligdager.
De ønsket også at fritidsklubben var åpen flere kvelder i uka.

Støtte også til andre aktiviteter på Bjørndal

Lobna takket for pengene som vil gjøre det mulig å ha flere aktiviteter for barn og unge på Bjørndal gjennom hele året, og at flere kan ta del i aktivitetene, uavhengig av egen økonomi.
Tildelingen vil også gi noen ungdommer mulighet til å tjene egne penger.

I tillegg til at bydelen har gitt økonomisk støtte til BIF, er Bjørndal Sommerfestival tildelt kr. 75.000, Bjørndalskolenes Musikkorps kr. 20.000 og Bjørndal Barne- og ungdomsteater kr. 10.000.

Politikermøte Bjørndal 23. august 2023

Bjørndal - et godt sted å leve

Bjørndal nærmiljøforum inviterer til politikermøte for Bjørndals beboere i aulaen på Bjørndal skole, onsdag 23. august 2023, kl. 18:00 – 21:00.

Lokale politikere som stiller til valg i Bydel Søndre Nordstrand vil da møte oss som bor på Bjørndal. Møt opp for å treffe politikere som stiller til valg og som vil inngå i bydelsutvalg, råd og komiteer i bydelen etter valget. Alle partier som i dag er representert i Bydelsutvalg Søndre Nordstrand vil stille.

Møtet er for oss alle som bor på Bjørndal, og som vil høre de ulike partiers standpunkt i saker som er viktige for oss som bor her. Eksempel på tema er:
«Etablering av møteplass og nærmiljøsenter. Området har i dag ingen felles møteplasser hvor integrering, samhold og gode relasjoner kan settes i fokus.»

Bjørndal boligsammenslutning har skiftet navn

12. april 2023 byttet Bjørndal boligsammenslutning (BBS) navn til Bjørndal nærmiljøforum. Navneskiftet ble gjort for å klargjøre hva som er hensikten med organisasjonen. Ambisjonen er å være en pådriver og påvirker for saker som gjelder Bjørndal.

«Nærmiljø» i navnet viser at hovedområdet er nærmiljøet på Bjørndal, og det som er felles for oss alle. Tema kan være vei, kollektivtrafikk, marka som nært rekreasjons- og aktivitetsområde, samarbeid med boligforeninger, organisasjoner, skoler, næringsdrivende osv.

«Forum» i navnet viser ønsket om å få innspill fra absolutt alle på Bjørndal: om saker dere er opptatt av og som er felles for oss på Bjørndal.
Beboere på Bjørndal kan sende inn saker til Bjørndal nærmiljøforum og kan møte under de månedlige møtene.
Bjørndal nærmiljøforum kan også arrangere møter/samlinger i saker som er spesielle. Politikermøtet 23. august er et eksempel på det.

Styret i Bjørndal nærmiljøforum ønsker alle organisasjoner, boligforeninger, lag osv. som medlem. Hvert medlem gir tyngde når vi, på vegne av oss alle, tar opp saker eller gir høringsuttalelser, mot offentlige etater, myndigheter, tjenesteytere osv.

Hjertelig velkommen

Møt opp i aulaen på Bjørndal skole, Granbergstubben 7, onsdag 23. august 2023, klokken 18:00.
Bjørndal nærmiljøforum ser frem til et godt møte der vi alle kanskje blir litt mer sikre på hvilken stemmeseddel som legges i årets valgurne.

Bjørndal idrettsforening (BIF) med stor aktivitet

BIF

Torsdag 23. mars 2023 hadde Bjørndal idrettsforening (BIF) sitt årsmøte i klubbhuset i idrettsparken.

Årsmøtet i Bjørndal idrettsforening dokumenterte stor aktivitet og sunn økonomi. Av satsningsområdene kan nevnes betalte ungdomstrenere, gratis inngang i Bjørnholthallen (åpen hall) og egen jentesatsning.
Elisabeth Fredheim Faanes ble gjenvalgt til leder.
Soliman Sarwar ble takket av etter lang og god innsats for klubben.

Det var interessant å få være til stede og høre om alt det som idrettsforeningen vår får til her på Bjørndal. Dette er ikke forsøk på å gi noe fullverdig referat fra årsmøtet, men noen høydepunkter.

700 medlemmer med allsidige aktiviteter

Idrettsforeningen har rundt 700 medlemmer og vi fikk høre om allidretten, driften av fotballgruppa, håndballgruppa, ski/sykkelgruppa og BIF klatring. Allidretten, som gjerne er barnas første møte med idrettsforeningen, gir de yngste barna en prøvesmak på mange ulike idretter, kombinert med lek og moro. Håndballgruppa har hele 14 lag og har vunnet årets inkluderingspris. Prispengene ble brukt til å ta alle håndballspillerne med på badeland under Fredrikstad cup. Ellers klarer BIF å tilby «åpen hall» slik at det er gratis å komme inn under turneringer mv. – som første klubb i Norge? Ski- og sykkelgruppa har ca. 25 medlemmer, og har arrangert flere sykkelritt. Fotballgruppa har nylig fått på plass et eget A-lag. Fotballtrener Vu An Dominico, som nå trener juniorlaget, ble kåret til årets trener i Oslo i 2022 – imponerende!

Daglig leder i BIF, Bjørnar Skogvoll, ledet årsmøtet.
Daglig leder i BIF, Bjørnar Skogvoll, ledet årsmøtet.

Klubben satser mye på utvikling. BIF har bl.a. flere betalte trenere og gir slik ungdom på Bjørndal mulighet til å tjene egne penger. Det satses på jentene med eget jenteprosjekt og ble arrangert GirlPowerCup i mai, som var en suksess. Også om sommeren er det aktiviteter i regi av BIF, med sommeridrettsskole, Tine fotballskole og Sommerleir klatring.

Vaktmester og rehabilitering

Nytt av året er at det er ansatt en vaktmester i 40% stilling, som bl.a. har gitt klubbhuset et ansiktsløft med nymalte vegger. Bymiljøetaten er i gang med å rehabilitere fotballbanene.
Klubben har en anleggsgruppe med voksne som gjør en god innsats. Arbeidsoppgavene er alt fra å måke snø, hugge trær, til å ordne med nye griller og bygging av fotballbrakker. Hvis det er noen nevenyttige på Bjørndal som vil ha en meningsfull fritid sammen med andre, så er det plass til flere.› Les mer Bjørndal idrettsforening (BIF) med stor aktivitet

Busser fra og til Bjørndal

Buss-71A

Morten Punnerud-Engelstad har laget en løsning som viser posisjonen til bussene 71A og 71B. Det har vært særlig nyttig nå i periodene der bussene har måttet innstille på grunn av kjøreforholdene.

Redaksjonen takker Morten for det arbeidet han gjør for Bjørndal!

https://bjorndal-livebuss.zro.no/

Økt aktivitet på helikopterplassen og flere flygninger ved beredskapssenteret må avvises, sier BBS i en høringsuttalelse

Helikopterstøy
Helikopterstøy

Politidirektoratet har søkt om utvidelse av konsesjonen for Oslo helikopterplass på beredskapssentret på Taraldrud. De har foreløpig bedt om en økning på 33% flere flybevegelser. BBS konkluderer med at en utvidelse av virksomheten på helikopterplassen og økt flyaktivitet vil være i strid med forutsetningene for etableringen av beredskapssentret, og derfor må avvises.› Les mer Økt aktivitet på helikopterplassen og flere flygninger ved beredskapssenteret må avvises, sier BBS i en høringsuttalelse

Opptak av nye medlemmer i skolekorpset

Hei, Bjørndalskolenes musikkorps har ledige plasser for nye medlemmer denne høsten. Dere har sikkert sett oss på 17. mai eller på sommerfestivalen på Meklenborg. I tillegg til å spille gjøre vi mye annet sammen. I år har vi vært i Gøteborg, vært påTusenfryd og vi skal på hyttetur.

Vi har ledige plasser for de som vil spille tromme, fløyte, klarinett eller trompet.

Skolekorps krever at man trener på å spille og foreldre må bidra på Loppemarkedet. Miljøet er annerledes enn i et håndball eller fotballlag. I skolekorpset deles man ikke inn etter alder, man spiller sammen uavhengig av alder.
Alle har en time med instruktør i uken og en time med fellesspilling sammen med andre musikanter på samme nivå.

Instruktørtimene er på Seterbråten og Bjørndal skole. Fellesspilling er på mandager i lokalene til Bjørndal skole.

Vi har fått støtte fra Bydel Søndre nordstrand, Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen. Det er ingen medlemsavgift ut dette året for nye medlemmer. Skolekorpset har instrumenter som lånes ut.

Hvis dette høres morsomt ut kan dere komme å snakke med oss på mandager, Bjørndal skole mellom klokken 18:00 og 19:00 eller ringe 970 96 129.

Fyll gjerne ut dette innmeldingsskjemaet.

Vi har også tilbud til de over 20 år, hvis dere har eldre søsken eller en mor og far som vil spille.

Med vennlig hilsen

Bjørndalskolenes musikkorps

Loppemarked 17. – 18. september 2022

Bjørndalskolenes musikkorps
Bjørndalskolenes musikkorps

Velkommen til loppemarked på Bjørndal skole lørdag 17.september kl 10:00 – 16:00 og søndag 18.september kl 11:00 – 15:00!

Det er nå tre år siden Bjørndalskolenes musikkorps arrangerte loppemarked forrige gang, så dette er nok noe mange ser fram til.

Vi håper dere vil gi bort mange og gode lopper. Loppene må være i brukbar stand og kunne selges videre. Vi ønsker at dere leverer loppene ferdig sortert.

Vi har allerede fått flere kasser med helt nye bøker. Du vil også finne «finlopper» og antikviteter, pynte-dukker i alle varianter, kniv-bestikk av typen Märtha, håndlagde glass, kopper, fat og servise.

Innsamling av lopper

Innsamling av lopper er i gang. Det er loppemottak på Bjørndal skole.

Lørdag 10.09.2022kl. 11:00 – 15:00
Søndag 11.09.2022kl. 13:00 – 17:00
Mandag 12.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Tirsdag 13.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Onsdag 14.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Torsdag 15.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Fredag 16.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Lørdag 17.09.2022kl. 09:00 – 10:00

Vi tar blant annet imot

Småmøbler (kommoder, bord, stoler, hyller), bøker (ikke leksikon), bilder, DVD/CD/LP, elektroniske spill, TV (widescreen/LCD), DAB-radio, stereo, lamper, kjøkkenting, leker/spill, smykker, klær/sko, vesker/kofferter/sekker, sportsutstyr, hagemøbler/utstyr, nips og pynteting.

Innsamling av lopper er i gang.
Innsamling av lopper er i gang.

Vi tar dessverre ikke imot› Les mer Loppemarked 17. – 18. september 2022