Arkiv

Admin

BBS

Bjørndal boligsammenslutning – BBS

Bjørndal boligsammenslutning
er en fellesorganisasjon for beboerforeninger, borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal. BBS skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø for befolkningen på Bjørndal og hevde medlemmenes felles interesser overfor myndigheter, opinion og næringsliv.

BBS ser det som en målsetting at alle borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal er medlemmer i BBS. Det er i dag omlag 36 store og små sameier, borettslag, huseierlag og huseierforeninger på Bjørndal, og om lag halvparten av disse betaler sin medlemskontingent i BBS.

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) ble stiftet 10. februar 1994.

Virksomhet:
BBS skal ivareta nærmiljøets interesser i aktuelle saker som berører Bjørndal, reguleringssaker, utbygging, trafikksikkerhet, kollektivtransport, mv. For tiden er det stor aktivitet knyttet til reguleringssaker om fremtidig bruk av området ved Myrer og Åsland pukkverk. Jernbaneverket planlegger å etablere hovedriggområde og permanent tverrslag for Follobanen her.

BBS står bak internettportalen bjorndal.no og har en ambisjon om å utvikle dette til en nettportal for all aktivitet på Bjørndal. Vi har tro på at bjorndal.no i samspill med sosiale medier som Facebook og Twitter skal bli en viktig kommunikasjonskanal for oss på Bjørndal. Nettsidene ble høsten 2012 redesignet og etablert på ny plattform, og deretter lansert på nytt tidlig i 2013.

BBS sto bak etableringen av Bjørndal frivilligsentral i 2008, og ga den gang sentralen  den nødvendige formelle plattform for å oppnå offentlig støtte og driftsbevilgning fra departementet. Hensikten med å etablere sentralen var å initiere, etablere og koordinere aktiviteter og arrangementer i nærmiljøet på Bjørndal, for derigjennom å bidra til et bedre bomiljø og gode oppvekstvilkår.

BBS introduserte i 2010 «Handlingsplan for Bjørndal» som revideres på BBS sitt årsmøte. Handlingsplanen redegjør for viktige utfordringer i lokalmiljøet står overfor. Planen legger grunnlaget for den løpende virkomheten i BBS.

Bjørndal boligsammenslutning er medlem i
– Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV)

Nærmiljøprisen
Bjørndal boligsammenslutning har gjennom mange år delt ut en nærmiljøpris til organisasjoner eller personer som har utmerket seg gjennom sin innsats for nærmiljøet. Prisen deles ut på våren og består av et diplom og et pengebeløp. Nærmiljøprisen for 2012 ble tildelt Frivilligsentralen v/daglig leder Nina Tveit. Prisen ble utdelt på sommerfestivalen.

Bomiljøprisen
Bjørndal boligsammenslutning har fra 2009 delt ut en ”bomiljøpris” til et borettslag, sameie eller huseierlag på Bjørndal som har gjort en særlig innsats for sitt bomiljø og gjort det trivelig rundt seg. BBS har en egen jury som anbefaler kandidater til prisen. Prisen består av et diplom og en messingplakett som skal settes opp i lagets utemiljø. Bomiljøprisen for 2012 ble tildelt Beverkollen huseierforening.

Bjørndal enda bedre
Begrepet «Bjørndal enda bedre» ble brukt i tilknytning til et nærmiljøprosjekt i 2003/2004. BBS har tatt i bruk begrepet som et samlebegrep for ulike nærmiljøtiltak. Nå arbeides det med å etablere flere arbeidsgrupper for å øke engasjementet i nærmiljøet for saker som gjelder frivillig engasjement, skolenes rille og visuell profil.

Bjørndalshuset
Bjørndal har stort behov for en samlende møteplass som kan bidra til å skape et fellesskap mellom alle bjørndøler. Med midler fra bydelens Oslo Sør satsning ble i regi av BBS gjennomført et forprosjekt for Bjørndalshuset i 2008/2009. Forprosjektet la frem grundige dokumentasjon for hvordan vi ønsker Bjørndalshuset. Det foreligger også arkitekttegninger for et Bjørndalshus plassert i Seterbråtveien.

Kontaktadresse/ navn:

Postadresse:     Boks 9 Bjørndal, 1214 Oslo
E-postadresse: bbs(a)bjorndal.no

Styreleder: Siv Hunstad
Styremedlemmer: Ole Søberg, Mohammad Saleem, Odd Seim, Kåre Frantzen, Ragnar Hafsøe og Hanne McBride
Valgkomite: Kåre Frantzen og Odd Seim
Revisor: Bodil Sigurdsson

BBS avholdt sitt årsmøte . mars 2014 på grendehuset.

Følgende organisasjoner er medlemmer i BBS:

 

[wpfilebase tag=list id=1 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 /]

 

[wpfilebase tag=list id=16 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 /]

-oppdatert 15.06.2014 oøs