Arkiv

Admin

Dokumenter om beredskapssenter

Bjørndal - Det var et godt sted å leve

Plandokumenter, høringssvar og andre dokumenter

Det er mulig å lese mer om planene for Politiets nasjonale beredskapssenter på sidene til regjeringen:
https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/

Plandokumenter og høringssvar finner dere her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/

Høringsperioden var fra 11.05.2017 til 22.06.2017. Justis- og beredskapsdepartementet har registrert 1.198 høringssvar, men en god del av disse er registrert under feil kategori.

Endelig forslag til reguleringsplan ble lagt ut på Regjeringens sider på ettermiddagen 04.08.2017.

Følgende kategorier dokumenter er lagt inn

Ønsker du å bare se et kart og nøkkeltall for planenes innvirkning, anbefaler vi følgende fakta-ark utarbeidet av Bjørndals befolkning.

 Beredskapssenter: Kart med faktabokser

Korrespondanse til og fra Justis- og beredskapsdepartementet

NavnStørrelse
2018-02-07-BYR Involvering av naboer242.6 KiB
2018-02-01 JD-Oppfølging av anmodningsvedtak171.2 KiB
2018-01-17 Sivilombudsmannen - Sak om manglende svar på henvendelse og innsynssak87.9 KiB
2017-12-11 Støyforening-Til Stortingets politiske partier95.4 KiB
2017-12-06 JD-Sofienmyråsen barnehage400.2 KiB
2017-11-29 Bahr-JD Klage på ekspropriasjon PNB88.6 KiB
2017-11-16 JD-Ekspropriasjon-Forhåndsvarsel om forhåndstiltredelse205.2 KiB
2017-11-16 JD-Bjørndal skole-Vedrørende støyproblematikk99.9 KiB
2017-11-15 KLD-Stadfestelse av statlig plan etter markaloven-Beredskapssenter294.8 KiB
2017-10-27 Skriftlig spørsmål i Stortinget (Gjelsvik SP)39.1 KiB
2017-10-12 JD-Svar til Oppegård MDG180.2 KiB
2017-10-10 KS2-Politiets nasjonale beredskapssenter-sluttrapport937.4 KiB
2017-09-29 JD-Anleggelse av ledningstrase innenfor Marka34.8 KiB
2017-09-22 FIN-Avslag på innsyn til Stortinget angående regjeringsadvokaten655.0 KiB
2017-09-18 KMD-Oppegård Oppfølging av reguleringsvedtak215.4 KiB
2017-09-12 JD-Samtale med ordfører i Ski275.1 KiB
2017-09-06 Stortinget-FIN-Innsyn regjeringsadvokat225.7 KiB
2017-09-05 Stortinget-FIN Anmodning om innsyn - regjeringsadvokat Vedlegg 1409.6 KiB
2017-08-31 JD-Manglende registrert innspill LA21377.7 KiB
2017-08-25 Oppegård kommune-Videre samarbeid382.5 KiB
2017-08-22 MDG-Vi ønsker mer fakta på bordet-Beredskapssenteret237.1 KiB
2017-08-22 AsplanViak-Støysonekart Tårnåsen-Støysonekart med punktberegninger2.4 MiB
2017-08-21 JD-Manglende registrert innspill LA21537.2 KiB
2017-08-16 KS2-PNB Investeringsplan386.4 KiB
2017-08-15 FHI-Støy_Taraldrud358.8 KiB
2017-08-11 Oppegård og Ski: Liste med ønsker til reguleringsplan PNB872.8 KiB
2017-08-11 Oppegård og Ski: Konkrete endringsforslag reguleringsplan PNB450.6 KiB
2017-08-11 JD-KMD Oppdaterte reguleringsbestemmelser med NVE-krav492.7 KiB
2017-08-11 JD-KMD Oppdaterte dok med NVE-endringer374.0 KiB
2017-08-11 JD-KMD Oppdatert Vedlegg-18 (Høringssvar)6.6 MiB
2017-08-10 NVE-Justeringer reguleringsbestemmelser1.0 MiB
2017-08-09 NVE-NVEs merknader ikke hensyntatt1.5 MiB
2017-08-09 Marshall-Arnesen - FHI Støyproblematikk191.9 KiB
2017-08-02 POD til JD-Svar på forslag til endring tidsbestemmelser57.5 KiB
2017-08-01 KLD-KMD Nye støytiltak PNB292.3 KiB
2017-07-24 JD-KMD Forslag til statlig reguleringsplan453.4 KiB
2017-07-17 JD-Invitasjon til Stortinget møte om politiets nasjonale beredskapssenter191.3 KiB
2017-07-10 JD-Ekspropriasjon-Politiets nasjonale beredskapssenter649.1 KiB
2017-06-27 KMD-Følgeforskningsoppdrag beredskapssenter229.8 KiB
2017-06-26 OEC-Invitasjon skoler barnehager 26. juni522.4 KiB
2017-06-22 NVE-merknader ettersendt469.8 KiB
2017-06-19 OEC-Dialog med Oslo kommune1.3 MiB
2017-06-12 Stortinget-skriftlig spørsmål Bård Vegar Solhjell123.8 KiB
2017-05-09 KMD-Høring og offentlig ettersyn av forslag til statlig reguleringsplan313.2 KiB
2017-04-21 Svarbrev fra Åsland Næringspark Eiendom AS - Forhåndsvarsel ekspropriasjon1.2 MiB
2017-01-06 Sintef-Premisser for beregning av støy helikopteraktivitet499.4 KiB
2016-11-25 JD-Erverv eiendom PNB51.0 KiB
2016-10-26-Presentasjon om tomtevalg for politiets nasjonale beredskapssenter1.3 MiB
2016-10-25 Aftenposten-Varsel ettersyn forslag planprogram802.6 KiB
2016-10-19 JD-Nedvalg til to tomter-Historie1.1 MiB
2016-10-13 JD-Kontrakt følgeforskning - Concept432.9 KiB
2016-10-10 Dovre/TØI-Supplerende analyse-Innstilling om tomtevalg1.6 MiB
2016-09-20 KLD-Forespørsel reguleringsplanarbeid Marka284.9 KiB
2016-09-19 Følgeforskningsprosjekt forprosjektfasen-fremdriftsrapport898.7 KiB
2016-09-19 Følgeforskning-Arbeidsnotat 1 Oppstartnotat4.7 MiB
2016-04-25 Metier-Kvalifikasjonsgrunnlag-K801 Prosjekteringsgruppe.562.4 KiB
2016-04-08 Metier-Forprosjekt Bilag 1A – Arbeids- og fremdriftsplan1.2 MiB
2015-11-30 JD-Veiledende bilag til SSA-B Nasjonal beredskap240.7 KiB
2015-11-30 JD-Konkurransegrunnlag eierstyring og revisor nasjonal beredskap470.3 KiB
2015-09-21 FIN-Rammeavtale Metier Kvalitetssikring201.2 KiB
2014-11-27 JD-Nytt beredskapssenter - svar til Stortinget396.8 KiB
2014-11-05 Stortinget ber om redegjørelse for nytt beredskapssenter på Alnabru163.2 KiB
2009-11-18 Anmodning om endring av Markagrense629.6 KiB

Helikopterplass ved beredskapssenter, Taraldrud

NavnStørrelse
2018-07-10 Bjørndal på nett - Vedrørende konsesjon310.3 KiB
2018-02-28 POD-Forespørsel om svar på konsesjonssøknad138.4 KiB
2017-11-29 Markarådet-Høringssvar konsesjon332.9 KiB
2017-11-21 Friluftsrådet-Høringssvar konsesjon661.1 KiB
2017-11-20 POD-Kommentarer til høringssvar1.8 MiB
2017-11-20 Naturvernforbundet-Høringssvar konsesjon255.4 KiB
2017-11-10 Valhall boligsameie-Høringssvar konsesjon227.3 KiB
2017-11-10 Støyforening-Høringssvar konsesjon helikopterplass105.3 KiB
2017-11-10 Kristiansen-Høringssvar konsesjon292.7 KiB
2017-11-10 Grydeland Ek-Høringssvar konsesjon229.1 KiB
2017-11-10 Bjørndal på nett-Merknad helikopterkonsesjon4.9 MiB
2017-11-09 Østmarkas venner-Høringssvar konsesjon437.7 KiB
2017-11-09 Østfold fylkeskommune-Høringssvar konsesjon223.3 KiB
2017-11-09 Vangsøy-Høringssvar konsesjon175.8 KiB
2017-11-09 Trollskogen barnehage-Høringssvar konsesjon295.5 KiB
2017-11-09 Rutledal-Ek - Høringssvar konsesjon212.5 KiB
2017-11-09 Oppegård SV-Høringssvar konsesjon237.5 KiB
2017-11-09 Carolina Frias-Høringssvar konsesjon204.2 KiB
2017-11-09 Byrådsavdeling for byutvikling-Høringssvar konsesjon6.6 MiB
2017-11-08 Robert Engels-Høringssvar konsesjon309.7 KiB
2017-11-08 Kirsti Vinje-Høringssvar konsesjon233.1 KiB
2017-11-07 Tårnlia vel-Høringssvar konsesjon212.2 KiB
2017-11-07 Marshall-Arnesen-Høringssvar konsesjon293.6 KiB
2017-11-07 Brunåsen borettslag-Høringssvar konsesjon279.5 KiB
2017-11-06 Ski Rødt-Høringssvar konsesjon231.5 KiB
2017-11-06 Hanne Wong-Høringssvar konsesjon254.9 KiB
2017-11-05 Ødegården borettslag-Høringssvar konsesjon1.3 MiB
2017-11-02 Luftfartstilsynet-Ber Politidirektoratet om uttalelse2.3 MiB
2017-11-02 Byradsavdeling for byutvikling-Høringssvar konsesjon4.4 MiB
2017-11-02 Beveråsen huseierforening-Høringssvar konsesjon2.1 MiB
2017-10-31 Statnett-Høringssvar konsesjon344.1 KiB
2017-10-25 Oppegard kommune-Høringssvar konsesjon377.8 KiB
2017-10-24 Meklenborg huseierforening-Høringssvar konsesjon405.8 KiB
2017-10-24 Erik Logstein-Høringssvar konsesjon213.6 KiB
2017-10-19 Fylkesmannen i Oslo og Akershus-Høringssvar konsesjon267.4 KiB
2017-10-19 Bydelsadm-Søndre Nordstrand-Høringssvar konsesjon247.7 KiB
2017-10-10 Statens Vegvesen-Høringssvar konsesjon40.0 KiB
2017-09-29 Helseetaten Oslo-Høringssvar konsesjon helikopterplass789.5 KiB
2017-09-21 Ski kommune-Høringssvar konsesjon326.4 KiB
2017-09-18 Akershus fylkeskommune-Høringssvar konsesjon128.7 KiB
2017-08-15 POD-Konsesjonssøknad helikopterlandingsplass3.1 MiB

Offentlige utredninger (NOU), innstillinger til Stortinget og andre rapporter

NavnStørrelse
Veileder: Medvirkning i planlegging (KMD H-302b)2.1 MiB
St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Veien til et mindre sårbart samfunn859.9 KiB
St.Meld. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn12.5 MiB
St-Meld-2012-21 Terrorberedskap-Oppfølging 22 juli kommisjon3.6 MiB
PBS I Rettningslinjer for politiets beredskap4.1 MiB
NOU 2017: 9 Politi og bevæpning6.4 MiB
NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap4.8 MiB
NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen27.0 MiB
NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder… Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser3.2 MiB
NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli-kommisjonen31.3 MiB
NOU 2006-6 Når sikkerheten er viktigst6.1 MiB
NOU 2001: 31 Når ulykken er ute3.4 MiB
Meld. St. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet4.0 MiB
Meld. St. 13 (2015–2016) Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen351.3 KiB
M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder2.3 MiB
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende239.2 KiB
Innst. S. nr. 155 Helikopter i politiet61.9 KiB
H-2389 KMD-Styring store statlige byggeprosjekter374.8 KiB
BA2015-Samtidig-prosjektering1.6 MiB
2015-12 Menon Business Economics-Kostnadsutvikling KS1 til KS24.7 MiB
2015-11-06 Menon Business Economics-Evaluering av PERFORM-prosjektet1.3 MiB
2015-05-21 Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet3.5 MiB
2014-10-02 NRK-Kvalitetssikret etter alle statens regler1.8 MiB
2013-12-15 Politiets helikopterkapasitet i Oslo og det sentrale Østlandet1.1 MiB
2011-04-29 KS2-Anskaffelse av nye redningshelikopter7.3 MiB

Regelverk for støy og dokumenter som omhandler støy

NavnStørrelse
2017-07-06 KLD-Vurdering av veileder for helikopter362.4 KiB
2017-06-26 Miljødirektoratet-Vurdering av ny veileder for helikopterstøy210.4 KiB
2017-02-08 KLD-MD-Støy fra helikopter-Vurdering av retningslinjer304.7 KiB
T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging224.5 KiB
M-128/2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy (T-1442/2016) (oppdatert januar 2017)8.0 MiB
T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging177.6 KiB
TA-2115/2005 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje6.3 MiB
Forskrift om begrensning av støy i Oslo224.6 KiB
Oslo kommune - Søknad om dispensasjon fra støyforskriften588.9 KiB
2007-12 Statens vegvesen-Helseeffekter av vegtrafikkstøy494.6 KiB
TA-901 1992-SFT Støy og stillhet i friluftsliv2.5 MiB
2015-12-09 MD-Forslag nye grenseverdier skytebanestøy506.1 KiB
2015-09-08 Forsvarsbygg-Forslag til nye støygrenser for skytebane7.9 MiB
2016-01-11 Forening mot støy - Uttalelse T-1442 - Lempning av støykrav for skytebaner vil øke antall støyplagete115.6 KiB
Støyhåndboka (2005, utdatert)927.1 KiB

Høringsdokumenter og dokumenter til og fra Bydel Søndre Nordstrand og Oslo kommune

NavnStørrelse
2017-05-30 Kommuneoverlege i Oppegård - Notat med vurdering av konsekvensutredninger1.3 MiB
2016-11-21 Bymiljøetaten-Varsel om offentlig ettersyn574.3 KiB
2016-11-29 PBE-Forslag til uttalelse156.3 KiB
2016-12-01 Søndre Nordstrand-Saksframlegg Beredskapssenter330.6 KiB
2016-12-06 Byrådsavdeling for byutvikling-Høringsuttalelse192.1 KiB
2017-01-08 Kart for omgivelsene for PNB i skala1:10.0003.8 MiB
2017-01-08 Kart for omgivelsene for PNB i skala1:50003.6 MiB
2017-01-08 Asplan Viak-Arbeidsopplegg medvirkningsverksted595.6 KiB
2017-01-08 Asplan Viak-Velkommen til medvirkningsverksted!483.0 KiB
2017-01-19 Metier-Varsel om utvidet planområde277.8 KiB
2017-02-13 Skiforeningen-Høringsuttalelse for utvidelse av planomradet61.5 KiB
2017-05-11 Metier-Forslag til reguleringsplan1.1 MiB
2017-05-16 Byrådsavd byutvikling-Forberedelse høringsuttalelse199.5 KiB
2017-06-06 BBS-Beredskapssenteret-Brev til Bydelsoverlegen253.3 KiB
2017-06-06 BBS-Beredskapssenteret, til politikere og andre beslutningstakere330.0 KiB
2017-06-09 Uttalelse fra Barnas representant i plansaker726.6 KiB
2017-06-12 BBS-Beredskapssenteret-Anmodning om utsatt høringsfrist450.1 KiB
2017-06-12 Irene Nilsen-Til ordføreren i Oslo481.5 KiB
2017-06-13 Bydelsoverlege Bydel Søndre Nordstrand - Uttalelse1.8 MiB
2017-06-14 Barneombudet-Svar på henvendelse om skytebane469.6 KiB
2017-06-15 Oslo kommune-Forslag til høringsuttalelse5.4 MiB
2017-06-16 Bydelsdirektør/Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand-Uttalelse1.3 MiB
2017-06-18 BBS-Faktaark vedr politiets nasjonale beredskapssenter91.9 KiB
2017-06-19 Skiforeningen - Høringsuttalelse1.6 MiB
2017-06-21 BBS-Høringsuttalelse beredskapssenter44.2 KiB
2017-06-21 Karma Tashi Ling Buddhist Societty, Bjørndal - Høringsuttalelse1.6 MiB
2017-06-22 Bjørndal på nett-Vedlegg-4 20170609 NRK skyteulykke827.3 KiB
2017-06-22 Bjørndal på nett-Vedlegg-3 19881006 Bydelsoverlegen-Angående støyforhold232.3 KiB
2017-06-22 Bjørndal på nett-Vedlegg-2 20060425-Rapport ny skytebane5.1 MiB
2017-06-22 Bjørndal på nett-Vedlegg-1 Beredskapssenter kart oversikt og tall967.1 KiB
2017-06-22 Bjørndal på nett-Uttalelse beredskapssenter549.8 KiB
2017-08-10 Bjørndal på nett-KLD Vedlegg 2: Helikoptertrase792.5 KiB
2017-08-10 Bjørndal på nett-KLD Vedlegg 1: Avstander fra beredskapssenter, skytebane599.7 KiB
2017-08-10 Bjørndal på nett-KLD Beredskapssenter og Markaområder i Oslo587.3 KiB
2017-08-17 BYR-Vedrørende info til befolkningen198.1 KiB
2017-09-28 Rieber Prosjekt-Støygrense LAImax 60-følgebrev373.1 KiB
2017-09-28 Støysonekart LAImax Oppegård-PNB1.0 MiB
2017-09-28 Støysonekart LAImax Ski-PNB1.0 MiB
2017-10-11 Bjørndal på nett-Klage over avslag på innsyn - bekymring over prosess1.4 MiB

Dokumenter fra byggeprosess og dialogmøter

NavnStørrelse
2018-02-19 Ski-Igangsettingstillatelse for innledende grunnarbeider PNB363.8 KiB
2018-04-19 Månedsrapport mars 2018909.3 KiB
2018-04-19 Vedlegg 1 - mars 2018585.0 KiB
2018-04-19 Vedlegg 2 - mars 2018436.1 KiB

Andre dokumenter som også kan være av interesse i saken

NavnStørrelse
Beredskapssenter med kart, oversikt og tall967.1 KiB
2018-02-12 FNF-Høringsuttalelse alunskiferdeponi709.7 KiB
2018-01-31 NRPA-Høring opprydding alunskifter250.9 KiB
2017-10-31 Linda Nilsen Methi-Bekymringsmelding statssekretær268.2 KiB
2017-10 Folkehelseinstituttet-Flystøy og luftforurensning-Oslo lufthavn2.9 MiB
2017-1 Stat og styring-Beredskapssenter3.9 MiB
2017-05-30 Riksrevisjonen 3:10 (2016–2017) Arkivering Statlig Forvaltning2.1 MiB
2017-05-22 Vurdering av støy-Taraldrud beredskapssenter220.6 KiB
2017-02-20 Arkeologisk rapport, Taraldrud12.3 MiB
2017-01-31 Oslo kommune Juridisk arealdel - (del 2) 201513.7 MiB
2017-01-31 Avinor-Tilbud Metier-Verifikasjon av helikopterfasiliteter4.1 MiB
2016-12-08 Etikkrådet-Leonardo-tilrådning739.6 KiB
2016-10-19 Politiets nasjonale beredskapssenter - Eiers føringer52.2 KiB
2016-09-15 Statlig arealplan, foredrag KMD1.8 MiB
2016-06-02 Planbeskrivelse m/konsekvensutredning - Døgnhvileplasser ved Taraldrud17.9 MiB
2016-05-13 Kristina Haugstveit-Prosessen for å opprette nasjonalt beredskapssenter1.0 MiB
2015-08-26 KS1-Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg-PNB4.2 MiB
2015-07-08 Veileder konsekvensutredning1.0 MiB
2012-04-19 Statsbygg-Tomtealternativer-Vedlegg_1-512.2 MiB
2012-01-10 Statsbygg-Fremdriftsplan-epost14.8 KiB
2012-01-10 Statsbygg-Fremdriftsplan-Beredskapssenter260.9 KiB
2011-12-21 JD-Oppdragsbrev Statsbygg-alternative tomter126.9 KiB
2009-08-14 Kommunedelplan Taraldrud Åsland7.3 MiB
2006-04-25 Rapport om ny skytebane i Oslo/region syd-øst5.1 MiB

Rapporter om Rygge beredskapssenter

NavnStørrelse
Rygge beredskapssenter - Behovet for samvirke6.6 MiB
2017-09-27 Østfold Fylkeskommune-Rygge beredskapssenter-utviklingsarbeid155.7 KiB
2017-01 Trenings og øvingsmuligheter5.8 MiB
2015-02-02 Rygge-ekspertrapport-Veien mot bedre samvirke4.7 MiB
2013-06-13 Rapport 3-3013 Gevinster ved beredskapssenter på Rygge3.6 MiB

Informasjonsmøter

Det er laget en egen side med informasjon om møter.

Informasjonsmøte 13. juni 2017 på Tårnåsen skole

NavnStørrelse
2017-06-13 Møte med skoler og barnehager5.8 MiB

Informasjon om andre møter finner du på egen side.

Innlegg

Vi viser også til tidligere publiserte innlegg på Bjorndal.no: