Arkiv

Admin

Dokumenter om beredskapssenter

Bjørndal - Det var et godt sted å leve

Plandokumenter, høringssvar og andre dokumenter

Det er mulig å lese mer om planene for Politiets nasjonale beredskapssenter på sidene til regjeringen:
https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/

Plandokumenter og høringssvar finner dere her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/

Høringsperioden var fra 11.05.2017 til 22.06.2017. Justis- og beredskapsdepartementet har registrert 1.198 høringssvar, men en god del av disse er registrert under feil kategori.

Endelig forslag til reguleringsplan ble lagt ut på Regjeringens sider på ettermiddagen 04.08.2017.

Følgende kategorier dokumenter er lagt inn

Ønsker du å bare se et kart og nøkkeltall for planenes innvirkning, anbefaler vi følgende [wpfilebase tag=fileurl id=188 linktext=’fakta-ark utarbeidet av Bjørndals befolkning’ /].

 Beredskapssenter: Kart med faktabokser

Korrespondanse til og fra Justis- og beredskapsdepartementet

[wpfilebase tag=list id=38 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort=’>file_display_name’ /]

Helikopterplass ved beredskapssenter, Taraldrud

[wpfilebase tag=list id=44 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort=’>file_display_name’ /]

Offentlige utredninger (NOU), innstillinger til Stortinget og andre rapporter

[wpfilebase tag=list id=37 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort=’>file_display_name’ /]

Regelverk for støy og dokumenter som omhandler støy

[wpfilebase tag=list id=33 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 sort='<file_custom_cf1′ /]

Høringsdokumenter og dokumenter til og fra Bydel Søndre Nordstrand og Oslo kommune

[wpfilebase tag=list id=32 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort='<file_name’ /]

Dokumenter fra byggeprosess og dialogmøter

[wpfilebase tag=list id=46 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort='<file_display_name’ /]

Andre dokumenter som også kan være av interesse i saken

[wpfilebase tag=list id=31 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort=’>file_display_name’ /]

Rapporter om Rygge beredskapssenter

[wpfilebase tag=list id=39 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort=’>file_display_name’ /]

Informasjonsmøter

Det er laget en egen side med informasjon om møter.

Informasjonsmøte 13. juni 2017 på Tårnåsen skole

[wpfilebase tag=list id=34 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort='<file_display_name’/]

Informasjon om andre møter finner du på egen side.

Innlegg

Vi viser også til tidligere publiserte innlegg på Bjorndal.no: