Arkiv

Admin

Bjørndal

Delbydeler i bydel Søndre Nordstrand (Illustrasjon: Oslo kommune)

Delbydeler i bydel Søndre Nordstrand
(Illustrasjon: Oslo kommune)

Norsk institutt for by og regionsforskning laget i 2010 en rapport om Møtesteder i Bydel Søndre Nordstrand som viser hvordan Bjørndal ligger helt sør i Oslo: [wpfilebase tag=fileurl id=7 linktext=’NIBR: Møtesteder i Bydel Søndre Nordstrand’ /].

Bjørndal delbydel avgrenses av Ljabruveien i nord, Enebakkveien i øst og Grønliåsen i vest. I sør grenser Bjørndal til Ski og Oppegård kommune. Gjennom delbydel Bjørndal går E6. Området på østsiden av E6 omtales ofte som Gjersrud-Stensrud, mens området på vestsiden av E6 omtales av mange som det egentlige Bjørndal (se kart over grunnkretsene lenger nede på siden).

Bjørndal har fått sitt navn etter Bjørndal gård. Denne gården ligger helt nord i området, like ved Bjørn Magnussons vei, men har offisiell adresse Ljabruveien 187.

Bjørndal gård (foto: Sven Brun)

Bjørndal gård
(foto: Sven Brun)

I følge Oslo byleksikon nevnes Bjørndal gård allerede i middelalderen, da den tilhørte Clemenskirken i Oslo. I papirer fra 1617 opplyses det at gården lå under sogneprestembetet i Christiania. I 1825 ble gården kjøpt av Christian Andreasen og blant de senere eierne finner vi Thomas Olsen Bjørndal. Bjørndal gård ble ervervet av kommunen i 1963.

Bjørndal gård og områdene rundt er vernet etter Plan- og bygningsloven.

Oslo kommune definerer Bjørndal som delbydel 156 i bydel 15. Søndre Nordstrand. Oslo kommune deler videre inn Bjørndal i grunnkretsene Sværsvann, Godheim, Bjørnåsen sør, Bjørnåsen nord, Meklenborg sør, Meklenborg nord, Gjersrud, Stensrudåsen, Brunåsen og Gjerdsrudhøgda. Denne inndelingen av Bjørndal omfatter med andre ord blant annet områdene øst for E6 (Gjersrud – Stensrud) som i dagligtale ikke omtales som en del av Bjørndal. Bjørnåsen og Meklenborg ble delt opp i nord/sør i 2017.

Valgkretsen Bjørndal skole (1507) omfatter det som vi vanligvis omtaler som Bjørndal, bortsett fra at nederste del av Slimeveien og selve Bjørndal gård er lagt til valgkrets Klemetsrud skole (1506).

Befolkningen 01.01.2018 for det som vanligvis omtales som Bjørndal (grunnkretsene Bjørnåsen, Meklenborg og Brunåsen) var 8.362 personer. De siste årene er det særlig innenfor Bjørnåsen at befolkningsveksten har vært størst. Antall personer tilhørende Meklenborg og Brunåsen har knapt endret seg de siste årene.
På den andre siden av E6 er det Godheim (ved Klemetsrud) som har hatt størst vekst de siste årene.

Oslo kommune utarbeidet en undersøkelse om befolkning, levekår og bomiljø i Bydel Søndre Nordstrand i februar 2017. Den viser at Bjørndal var den delbydelen som vokste mest i folkemengde fra 2011 – 2016 (15 %). Bjørndal er også den delbydelen i Bydel Søndre Nordstrand som har størst andel unge i alderen 6-15 år, 16-19 år og 20-29 år.

Bjørnåsen nord Bjørnåsen sør Brunåsen Godheim Meklenborg nord Meklenborg sør Titalt
1 858 1 272 1 866 679 1 455 1 911 9 041

Grunnkretser i delbydel Bjørndal (Illustrasjon: Sven Brun, basert på kart fra Oslo kommune)

Bjørndal har mye å by på. Her kan du spenne på deg skiene eller joggeskoene og gå rett ut i marka.

Du treffer nye venner på aktiviteter i idrettsforeningen, i teatergruppa, korpset, på Frivilligsentralen eller en av de mange andre organisasjonene.

Mellom Bjørndal i øst og Prinsdal i vest ligger Grønliåsen med stier og lysløype. Grønliåsen er en del av Oslomarka og er undergitt Markas lovgiving.

Bjørndals befolkning er mangfoldig og kommer fra hele landet, og hele verden. Det finnes mange ressursterke og aktive mennesker blant Bjørndals befolkning, på tvers av etnisk bakgrunn.

Man blir kjent med mange nye mennesker og kulturer gjennom de mange aktivitetene som foregår på Bjørndal, enten det er gjennom de organisasjonene vi har på Bjørndal eller gjennom skolene.

Det er mange barn og unge på Bjørndal. Tallene fra Oslo kommune for 2015 presentert som graf viser dette:

Aldersfordelingen på Bjørndal 2015 basert på Oslostatistikken. (grafisk framstilling: Sven Brun)

Aldersfordelingen på Bjørndal 2015 basert på Oslostatistikken.
(grafisk framstilling: Sven Brun)

Det er også interessant å se på aldersfordelingen over tid. Andelen barn 6-12 år har gått ned med 6 % i forhold til 2008 som var toppåret. Tilsvarende har det blitt en økning i kategorien 19-29 år (52 %) og for kategoriene med alder over 50 år fra 2001 til 2015.

Befolkningsutvikling på Bjørndal fra 2001 til 2015 basert på Oslostatistikken. (grafisk framstilling: Sven Brun)

Befolkningsutvikling på Bjørndal fra 2001 til 2015 basert på Oslostatistikken.
(grafisk framstilling: Sven Brun)

Det er mange skoler og barnehager på Bjørndal.

På Bjørndal finner du barneskolene Bjørndal skole (466 elever i 2013/2014) og Seterbråten skole (351 elever i 2013/2014). I tillegg ligger også Klemetsrud skole (225 elever i juni 2015) i delbydel Bjørndal.

Bjørnholt skole sto ferdig høsten 2007 og består både av Bjørnholt ungdomskole på ca 400 elever og Bjørnholt videregående skole med 900 elever. Bjørnholt omtales som en 8-13 skole i og med at det både er en ungdoms- og videregående skole.

I samme bygg som Bjørnholt skole holder Deichmanske bibliotek til. Biblioteket er både et folkebibliotek som er åpent for alle som vil bruke biblioteket, og et skolebibliotek for alle som tilhører Bjørnholt skole. Biblioteket er kanskje det største sydøst i Oslo, med eget cinematek, språklaboratorium, utstillingsarealer og fasiliteter for unge og gamle.

I tilknytning til Bjørnholt skole ligger flerbrukshallen Bjørnholthallen der idretten har et godt tilbud med en hall på størrelse med tre håndballbaner (eller seks vanlige gymsaler), vektrom og en 14 m høy profesjonell klatrevegg.

Bjorndal-Logo-150Bjørndal idrettsforening (BIF) har i tillegg et klubbhus og fint anlegg ved Meklenborg med tre grusbaner, kunstgressbane, tennisbaner og to cricketpitcher. Der drives det bl.a. med fotball, tennis, halfpipe, ski, skøyter og aking. Bjørndal idrettsforening har mye utstyr som kan disponeres gratis av barn og ungdom som vil låne.

Bjørndal frivilligsentral holder til i Snipemyrveien 2. Her finner du en mengde tilbud både for gamle og unge.

Hvis du er interessert i å kjøpe bolig på Bjørndal, kan finn.no kanskje hjelpe deg:

http://kart.finn.no/?mapType=norge&tab=soek_i_annonser&searchKey=search_id_realestate_homes&mapTitle=Kart+over+bolig+til+salgs+S%C3%B8ndre+Nordstrand&ztr=1&areaId=20517

Bydel: Søndre Nordstrand
Bydel: Søndre Nordstrand Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 2017