Arkiv

Admin

Informasjonsmøte Follobanen 18.11.2015

Forberedelser til ny sprengsalve i nordre montasjehall.
(foto: Jernbaneverket)

Vi minner om informasjonsmøtet som skal holdes

onsdag den 18. november kl. 19-21.

Møtet holdes i kantinen på riggområdet på Åsland.

Hovedpunktene i programmet: Jernbaneverket vil presentere entreprenøren Acciona Ghella JV Acciona Ghella JV presenterer sin organisasjon i Norge, status for arbeidene på […]


Les mer: Informasjonsmøte Follobanen 18.11.2015

Follobanen – uke 45-2015

Enkelte turveier har blitt midlertidig stengt. Nå blir det satt opp informasjonsskilt for turgåere.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i uke 45-47:

Innflytting i tunnelbyen

Fra november er det mer aktivitet i den nye tunnelbyen på Åsland. Alle de rundt 100 ansatte hos hovedentreprenøren Acciona Ghella […]


Les mer: Follobanen – uke 45-2015

Follobanen – uke 42-2015

Riggområde på Åsland
(Illustrasjon: Jernbaneverket)

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i uke 42-44:

Invitasjon til nabomøte den 18. november på riggområdet Åsland

Jernbaneverket inviterer til nabomøte for Follobane-utbyggingen. Vi vil gjerne presentere naboene for vår hovedentreprenør, Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), og gi en oppdatering om anleggsarbeidene på Åsland. […]


Les mer: Follobanen – uke 42-2015

Follobanen – uke 39-2015

Her de gamle boligbrakkene som nå erstattes med nytt kontor- og boligområde
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland uke 39 til 41 i 2015:

I gang med montasjehallene i fjellet

Arbeidet med å sprenge og grave ut montasjehallene, der tunnelboremaskinene skal monteres, er godt i gang. Samtidig pågår fortsatt […]


Les mer: Follobanen – uke 39-2015

Follobanen – uke 36-2015

Anleggsområdet klargjøres med masseflytning for å gi plass til betongelementproduksjonen.
(foto: Sven Brun)

Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov.

Full aktivitet på Åsland

På øvre nivå av anleggsområdet jobber vi nå med å klargjøre for betongelementproduksjonen. Arbeidet består for det meste av masseflytting og utjevning av overflaten. […]


Les mer: Follobanen – uke 36-2015

Follobanen – uke 33-2015

Gående, syklende og hesteryttere kan passere anleggsområdet via kulverten som Jernbaneverket har etablert. Maurtuveien stenges for all biltrafikk.
(foto: Sven Brun)

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under […]


Les mer: Follobanen – uke 33-2015

Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har skrevet høringsuttalelse til både høringsrunde 2 for områdereguleringen Gjersrud-Stensrud og til planene for nytt kryss E6 ved Åsland.

Områdereguleringen Gjersrud-Stensrud

BBS ber om at det blir lagt inn rekkefølgekrav om utbygging av baneløsning før utbygging kan starte i alle deler av planområdet. Det pekes på at infrastrukturen allerede er sprengt i […]


Les mer: Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Follobanen – uke 25-2015

Sprenging og omlegging av Stensrudåsveien ved Holstad gård (del av forberedende arbeider).
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland for sommerukene 25 til 31 i 2015:

Grunnet sommerferien blir det et opphold i juli, slik at neste utgave kommer 3. august.

Ny gang- og sykkelundergang

Den nye gang- og sykkelundergangen […]


Les mer: Follobanen – uke 25-2015

Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå kunngjort nytt offentlig ettersyn av forslag til områderegulering av Gjersrud-Stensrud. Dette er høringsutkast 2 etter den første høringsrunden 24.02.2014 – 14.04.2014.

PBE inviterer til åpent møte på Bjørnholt skole hvor de (og Jernbaneverket) vil informere om planforslaget og det åpnes for spørsmål og innspill. Møtet holdes 28. mai kl […]


Les mer: Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Follobanen – uke 22-24-2015

Egg fra spissnutefrosk (Rana arvalis) er flyttet til ny amfibiedam. Den nye dammen er imidlertid temmelig død foreløpig, uten beplantning.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland for ukene 22, 23 og 24 i 2015:

Forberedende arbeider mot slutten

Etter snart ett år har AF Gruppen nær sprengt ferdig de […]


Les mer: Follobanen – uke 22-24-2015