Arkiv

Admin

Informasjonsmøter om beredskapssenter

For å få et overblikk over hva planene for beredskapssenter innebærer, kan det være lurt å først se litt på hovedsiden om beredskapssenteret her på Bjorndal.no.
Vi takker Marte fra Metier AS, Rygge beredskapssenteret og Politidirektoratet for at de har formidlet presentasjonene til oss.

Følgende informasjonsmøter er beskrevet

Som kjent kom Oslo svært sent med i prosessen for planarbeidet til Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Oslo kommune er altså «glemt«, selv om Bjørndal og andre områder i Oslo ligger 700 meter unna skytebanene. Det var først da redaksjonen i Bjorndal.no og andre enkeltpersoner ba om at det skulle arrangeres informasjonsmøte også i Oslo at de begynte å bli klar over at de også måtte involvere Oslo bedre i prosessen. Til tross for innrømmelse i januar om at Oslo burde vært involvert, ble det første informasjonsmøte avholdt i Oslo først 23. mai 2017 på Bjørnholt skole.

Selv om redaksjonen i Bjorndal.no og Bjørndal boligsammenslutning (BBS) var blant de første som involverte oss, har vi derfor bare fått være med på tre møter, alle i 2017. Vi tar imidlertid med video og informasjon om folkemøtet 31. oktober 2016 i Ski som vi ble oppmerksom på senere.

Informasjonsmøte mellom Stopp støyen! og berørte barnehager og skoler 26.10.2017

[wpfilebase tag=list id=43 tpl=data-table-bjorndal showcats=1 pagenav=0 /]

Seminar på Stortinget 26. oktober 2017

Arrangører av seminar på Stortinget 26.10.2017

Nicholas Wilkinson (SV), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Abid Raja (V)
Arrangører av seminar på Stortinget 26.10.2017 om beredskapssenter
(foto: Sven Brun)

[wpfilebase tag=list id=42 tpl=data-table-bjorndal showcats=1 pagenav=0 /]

Pressekonferanse 18. august 2017 om vedtak av statlig reguleringsplan, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Informasjonsmøte 13. juni 2017 på Tårnåsen skole

Informasjonsmøte om Beredskapssenter på Tårnåsen skole 13. juni 2017

Informasjonsmøte om Beredskapssenter på Tårnåsen skole 13. juni 2017
(foto: Sven Brun)


Innlegg Bjorndal.no:
Invitasjon til informasjonsmøte på Tårnåsen skole 13.06.2017

 

[wpfilebase tag=list id=34 tpl=data-table-bjorndal showcats=1 pagenav=0 /]

Del 1: Innledning, Justis og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet

  • Innledning v/møteleder Bård Rane fra Metier
  • Om konseptet v/Terje Johnsen fra Justis- og beredskapsdepartementet
  • Om aktivitetene og hvordan politiet jobber v/Torgeir Haugen fra Politidirektoratet

Del 2: Reguleringsplanen og anlegget. Støy og akustiske forhold

  • Om reguleringsplanen og anleggets utforming v/Petter Christensen fra Asplan Viak
  • Om støy og akustiske forhold v/Trond Norén fra Asplan Viak og Dag Rieber fra Rieber prosjekt

Del 3: Mer om støy, T-1442 og avbøtende tiltak

  • Mer om støy, T-1442 og avbøtende tiltak v/Trond Norén fra Asplan Viak og Dag Rieber fra Rieber prosjekt

Del 4: Fler spørsmål om støy

  • Fler spørsmål om støy v/Trond Norén fra Asplan Viak og Dag Rieber fra Rieber prosjekt

Del 5: Simulering av beredskapsstøy ved Tårnåsen skole


<Tilbake til toppen av siden>

Folkemøte for områdeløft i Søndre Nordstrand 7. juni 2017

Politikerpanelet på folkemøte 7. juni 2017

Politikere fra alle partier som stilte opp i panelet på Folkemøte for områdeløft i Søndre Nordstrand, holdt 7. juni på Lofsrud skole
(foto: Sven Brun)

Det ble holdt et folkemøtet for områdeløft i Søndre Nordstrand 7. juni 2017 på Lofsrud skole. Til stede var politikere fra alle partier og det var mulighet for å stille spørsmål.

To av spørsmålene gjaldt den manglende involveringen fra Oslo kommune i planprogrammet og de store negative konsekvensene et slikt senter med skytebaner og helikopterbase kan få, rett sør for Bjørndal i Oslo. I motsetning til Oslo, har Oppegård kommune vært involvert i planarbeidet hele tiden og politikere har vært opptatt av å ivareta sine beboeres interesser.


<Tilbake til toppen av siden>

Informasjonsmøte 23. mai 2017 på Bjørnholt skole

Panelet til informasjonsmøtet 23.05.2017 om Beredskapssenter

Panelet til informasjonsmøtet 23.05.2017 om Beredskapssenter
(foto: Sven Brun)

 

Innlegg Bjorndal.no: Invitasjon til informasjonsmøte på Bjørnholt videregående skole 23.05.2017

 

[wpfilebase tag=list id=35 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 /]

 

Innlegg Bjorndal.no: Inntrykk fra informasjonsmøte på Bjørnholt videregående skole 23.05.2017
<Tilbake til toppen av siden>

Samarbeidsmøte 18. januar 2017

Her har vi ingen presentasjoner, bare en oppsummering som er gjort av Hanne Sofie

Innlegg Bjorndal.no: Politiets beredskapssenter på Taraldrud samarbeidsmøte 18. januar 2017

Folkemøte om beredskapssenter 31. oktober 2016, Ski

Oppegård Avis har laget et utdrag fra folkemøtet i Ski om beredskapssenteret på Taraldrud 31. oktober 2016:

[wpfilebase tag=list id=36 tpl=data-table-bjorndal pagenav=0 num=-1 sort='<file_display_name’ /]
<Tilbake til toppen av siden>

Plandokumenter

Høringsfristen gikk ut 22. juni 2017. Her er de offisielle plandokumentene og høringssvarene fra høringsrunden på regjeringens sider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/

Andre dokumenter som er publisert av Justis- og beredskapsdepartementet er lagt ut her:

http://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/