Arkiv

Admin

Handlingsplan for Bjørndal

Årsmøtet i BBS våren 2010 vedtok en ”Handlingsplan for Bjørndal”. Denne planen redegjør for viktige utfordringer lokalmiljøet står overfor. Planen er benyttet i BBS sitt arbeid overfor politikere og Oslo kommunes administrasjon.

I november 2010 hadde BBS et møte med byrådsleder Stian Berger Røsland hvor handlingsplanen var tema for diskusjon. På nyåret 2011 drøftet BBS planen med bydelsadministrasjonen i Søndre Nordstrand.

Handlingsplanen er et verktøy for å sette på dagsorden saker som er viktige for lokalmiljøet vårt.

Handlingsplanen er oppdatert flere ganger. Den ble sist oppdatert i 2014 som versjon 5.

[wpfilebase tag=file id=44 /]