3-Årsmøte 2014 – Regnskap 2013

Årsregnskap for Bjørndal boligsammenslutning for året 2013

4-Årsmøte 2014 – Revisjonsrapport 2013

Revisors beretning til årsregnskapet for Bjørndal boligsammenslutning 2013.

Årsmøte 2013 – årsberetning 2012

Årsberetning Bjørndal boligsammenslutning (BBS) for 2012

Referat årsmøte BBS 2013

Referat fra årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning (BBS) 19.03.2013 på Grendehuset, Meklenborgåsen.