2013 – Referat årsmøte BBS 19.03.2013

Referat fra årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning (BBS) 19.03.2013 […]


Les mer: 2013 – Referat årsmøte BBS 19.03.2013

03-Årsmøte 2014 – Regnskap 2013

Årsregnskap for Bjørndal boligsammenslutning for året 2013 (årsmøte 2014) […]


Les mer: 03-Årsmøte 2014 – Regnskap 2013

03b-Årsmøte 2014 – Revisjonsrapport 2013

Revisors beretning til årsregnskapet for Bjørndal boligsammenslutning 2013, for årsmøte 2014 […]


Les mer: 03b-Årsmøte 2014 – Revisjonsrapport 2013

2013 – Årsmøte 2013 – årsberetning 2012

Årsberetning Bjørndal boligsammenslutning (BBS) for 2012 til årsmøtet 19.03.2013 […]


Les mer: 2013 – Årsmøte 2013 – årsberetning 2012

01-Årsmøte 2013 – BBS-Handlingsplan for Bjørndal versjon 4

Handlingsplan for Bjørndal versjon 4. Lagt fram på årsmøtet 2013. […]


Les mer: 01-Årsmøte 2013 – BBS-Handlingsplan for Bjørndal versjon 4