Referat årsmøte BBS 2014

Referat fra årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning (BBS) 26.03.2014 […]


Les mer: Referat årsmøte BBS 2014

02-Årsmøte 2014 – Årsberetning 2013

Årsberetning 2013, Årsmøte Bjørndal boligsammenslutning 2014 […]


Les mer: 02-Årsmøte 2014 – Årsberetning 2013

07-Årsmøte 2014 – Uttalelse fra BBS til bydelens trafikkplan

Forslag til uttalelse fra BBS til bydelens trafikkplan. Legges fram på årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning 2014. […]


Les mer: 07-Årsmøte 2014 – Uttalelse fra BBS til bydelens trafikkplan

04-Årsmøte 2014 – Kontingentfastsettelse

Kontingentfastsettelse 2015 for Bjørndal boligsammenslutning (årsmøte 2014) […]


Les mer: 04-Årsmøte 2014 – Kontingentfastsettelse

03b-Årsmøte 2014 – Revisjonsrapport 2013

Revisors beretning til årsregnskapet for Bjørndal boligsammenslutning 2013, for årsmøte 2014 […]


Les mer: 03b-Årsmøte 2014 – Revisjonsrapport 2013

05-Årsmøte 2014 – Budsjett 2014

Budsjettforslag for 2014 til årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning 2014 […]


Les mer: 05-Årsmøte 2014 – Budsjett 2014

01-Årsmøte 2014 – Agenda 26.03.2014

Innkalling og agenda til årsmøte i BBS 26.03.2014 […]


Les mer: 01-Årsmøte 2014 – Agenda 26.03.2014

06-Årsmøte 2014 – BBS handlingsplan versjon 5

Handlingsplan for Bjørndal, lagt fram på årsmøtet 2014. Tiltak for å gjøre Bjørndal-enda-bedre. Versjon 5.  […]


Les mer: 06-Årsmøte 2014 – BBS handlingsplan versjon 5