Referat årsmøte BBS 2014

Referat fra årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning (BBS) 26.03.2014 på Grendehuset.

2014-03-16 BBS-Årsmøte 2014 – årsberetning 2013

Årsberetning 2013, Bjørndal boligsammenslutning

8-Årsmøte 2014 – Uttalelse fra BBS til bydelens trafikkplan

Forslag til uttalelse fra BBS til bydelens trafikkplan. Legges fram på årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning 2014.

5-Årsmøte 2014 – Kontingentfastsettelse

Kontingentfastsettelse 2015 for Bjørndal boligsammenslutning

2014-03-12 BBS-Årsmøte 2014 – agenda

Innkalling og agenda til årsmøte i BBS 26.03.2014 kl 20:00 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114.

6-Årsmøte 2014 – Budsjett 2014

Budsjettforslag for 2014 til årsmøte i Bjørndal boligsammenslutning 2014