01b-Årsmøte 2017 – Vedtekter for BBS (versjon 2012)

Vedtekter for Bjørndal boligsammenslutning (BBS), sist endret 27.03.2012. Lagt fram på årsmøte 2017 […]


Les mer: 01b-Årsmøte 2017 – Vedtekter for BBS (versjon 2012)