Follobanen – uke 19-21-2015

Jernbaneverket med Svein Sørheim inviterer til nabomøte 6. mai kl 18:30
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland for ukene 19, 20 og 21 i 2015:

Forberedende arbeider

Gang- og sykkelundergangen ved innkjøringen til anleggsområdet er under montering.
Kabelgrøftene til transformatorstasjonen er i ferd med å ferdigstilles.
Tunnelarbeidene fortsetter […]


Les mer: Follobanen – uke 19-21-2015