640 meter kollektivfelt bygges

Ved Klemetsrudrundkjøringa er det igangsatt arbeid med å bygge et kollektivfelt, som skal ferdigstilles i juli 2014. Det skal følge Enebakkveien og en rampe som går fra krysset mellom Enebakkveien og Ljabruveien til E6. Krysset mellom de to veiene består av en rundkjøring. Denne skal utvides. Den nye sentraløya får en diameter på 9 meter. Utvidelsen […]


Les mer: 640 meter kollektivfelt bygges