2017-10-26 Seminar Stortinget – Politiet

Informasjon presentert av Politiet på seminar 26.10.2017 på Stortinget