Valgresultatet på Bjørndal

2037 avga stemmer på Bjørndal, og de fordelte seg slik: