Beboere på Bjørndal vekkes av helikopterstøy

Etter et år med drift på beredskapssenteret har redaksjonen i bjorndal.no fått inn rapporteringer som viser at det er støy fra helikoptre som skaper mest ubehag. Støy fra skytevåpen og andre eksplosiver er knapt rapportert. […]


Les mer: Beboere på Bjørndal vekkes av helikopterstøy

11) Vedlegg 6 til søknad – støyberegning

Konsesjonssøknad om Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret […]


Les mer: 11) Vedlegg 6 til søknad – støyberegning

04) Utkast til konsesjonsvilkår

Konsesjonssøknad om Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret […]


Les mer: 04) Utkast til konsesjonsvilkår

01) Offentliggjøring av høring på søknad om konsesjon

01) Offentliggjøring av høring på søknad om konsesjon […]


Les mer: 01) Offentliggjøring av høring på søknad om konsesjon

02) Adresseliste for utsendelse av høring

Konsesjonssøknad om Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret […]


Les mer: 02) Adresseliste for utsendelse av høring

Bjørndal på nett om helikopterkonsesjon

Sven fra Bjørndal på nett i Oppegård Avis 09.08.2018

Bjørndal på nett og Stopp støyen etterlyser svar angående status for Taraldrud helikopterflyplass i Oppegård Avis 09.08.2018.

Vi etterlyser status for søknaden om konsesjon for Taraldrud helikopterplass og svar på vurderingen av våre innvendinger mot å godkjenne søknaden.

Du kan lese artikkelen her:

http://www.oavis.no/artikler/nyheter-krever-svar-om-helikopterplass/443369

[…]


Les mer: Bjørndal på nett om helikopterkonsesjon

Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte

Petter Christensen, Asplan Viak
(foto: Sven Brun)

Det var anslagsvis 50 personer til stede og herunder flere fra redaksjonen til Bjorndal.no da planene for Politiets nasjonale beredskapssenter («Beredskapssenteret») ble presentert på Bjørnholt skole tirsdag 23. mai 2017.
Her er en oppsummering av noe av det som ble presentert. Det er også tatt […]


Les mer: Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte