Arkiv

Admin

Beboere på Bjørndal vekkes av helikopterstøyEtter et år med drift på beredskapssenteret har redaksjonen i bjorndal.no fått inn rapporteringer som viser at det er støy fra helikoptre som skaper mest ubehag. Støy fra skytevåpen og andre eksplosiver er knapt rapportert.  

For rundt ett år siden tok politiet i bruk det nye beredskapssenteret på Taraldrud. Det var mange protester forut for etableringen, og det ble gjennomført flere tiltak for å begrense støyen, blant annet overbygging av standplass på skytebanene. Støyen fra helikoptrene er det vanskeligere å gjøre noe med, annet enn å begrense antallet flyvninger.

Det ble bestemt at det skal være dialogmøter mellom beboerne og myndighetene. Møtene har blitt gjennomført ved at noen av oss som bor på Bjørndal har hatt møter med bydelen og bydelen har igjen hatt møter med Justisdepartementet.

For å gi en mulighet til å varsle om støyproblemer, utarbeidet redaksjonen i Bjorndal.no et enkelt spørreskjema der det er mulig å registrere støy.

 De siste 8 månedene har det kommet inn 35 meldinger fra i alt 16 personer. Av disse meldingene var det kun én som dreide seg om støy knyttet til skyting. Av de 34 meldingene om helikopterstøy var det kun to som rettet seg mot støy utendørs, resten opplevde støy mens de var innendørs og over halvparten, 22 av meldingene, var om natten (mellom klokken 23,00 og 08.00). 

22 av meldingen går ut på at folk våkner av helikoptrene, mens 5 har rapportert at helikopterstøyen forstyrrer arbeidet. Tre har beskrevet at helikoptrene gir unødig støy i helgene og to at huset dirrer/rister når helikopteret flyr over.   

Registreringene hos bjorndal.no vil bli oppsummert og formidlet videre til myndighetene

 

Alle klager til bydelen eller politiet behandles

Vi har stilt noen spørsmål til bydelen og fått svar der noe gjengis her.

Enkelte har gitt uttrykk for at det ikke er noen vits å klage. Bydelen skriver at klager som sendes politiet, håndteres etter deres interne prosedyrer og retningslinjer, politiet svarer så langt det lar seg gjøre for avvik fra foretrukne flytraséer, holder oversikt over klager og rapporterer dette til kommunene. Klager blir dermed registrert og benyttes for å vurdere eventuelle tiltak for å redusere støybelastningen i nærmiljøet.

Noen har lurt på om senteret har kommet i full drift med tanke på smittesituasjonen, og i følge politiets beskjed til bydelen, er senteret i full, normal drift. 

Helikoptrene brukes både til  oppdrag og patrulje

Redaksjonen spurte bydelen om de var kjent med at det også flys patrulje, om det flys patrulje også om natten og om det foretas en vurdering av nytten av slike patruljeflyvninger opp mot ulempene det medfører.

Svaret var at bydelen var klar over dette, at det ikke foretas ren patruljering om natten og at det alltid gjøres en vurdering om hvorvidt det er av nytteverdi å benytte helikopter i oppdrag. Politiet har for øvrig gitt bydelen tilbakemelding om at en svært liten andel av flyvningen gjelder patruljeflyvning og mesteparten er konkrete oppdrag. 

Det fremgår ikke av svaret hvilken vurdering det gjøres av nytten ved å benytte helikoptre i patruljering. Helikopteret har ikke mulighet til å pågripe noen og er helt avhengig av at det er politi på bakken som kan eventuelt stoppe et innbrudd eller pågripe en biltyv. 

Bydelsoverlegen følger generelt opp gjennom behandling av klagesaker, dialog og dialogmøter. Nordre Follo kommune følger også opp senteret og at reguleringsbestemmelsene overholdes. 

Det er gitt konsesjonen for 56 flybevegelser pr. uke, dvs. 8 pr. døgn og 2250 pr. år, der én flyvning regnes som to bevegelser.

Mye av luftrommet er ukontrollert og det er en stor grad av frihet for en helikopterpilot til selv å bestemme når og hvor det skal flys. Den senere tid har det vært økende helikoptertrafikk fra andre aktører, som Forsvaret, luftambulansen og private aktører og politiet mottar en del klager på støy som ikke gjelder politihelikoptrene. Klager må rettes til riktig aktør, eventuelt til Luftfartstilsynet dersom aktøren er ukjent.  

Dette innebærer at den totale støybelastningen for befolkningen er større enn fra politihelikoptrene alene. 

Politiets egen årsrapport med oversikt over alle klager mottatt på politiet i Oslo i 2020 har et eget avsnitt om beredskapssenteret og helikoptertjenesten der det kom inn 18 klager. 

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/klagesaker/klagesaker-oslo-politidistrikt-2020.pdf

 

Bjørndal Boligsammenslutning har etterlyst at beredskapssenterets ledelse kan møte oss beboere for å diskutere naboforholdet direkte. Dette skal bydelen følge opp slik at det kommer i stand. Det skal også gjennomføres en innbyggerundersøkelse bl.a. på Bjørndal om Beredskapssenteret.

 

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.