Forskningsprosjekt som ser på klima og reisevaner, trenger deltakere fra Bjørndal

En forskningsgruppe på Universitetet i Oslo trenger deltakere fra flere bydeler i Oslo, blant annet Bjørndal, som de kan intervjue om sine reisevaner i nærområdet. Dette skal analyseres sammen med hvordan samfunnet kan tilpasse seg endringer i […]


Les mer: Forskningsprosjekt som ser på klima og reisevaner, trenger deltakere fra Bjørndal