2012-10-04 Kartlegging av naturverdier

Kartlegging av naturverdier Gjersrud-Stensrud
utarbeidet av Asplan Viak AS for Oslo Kommune – Bymiljøetaten