2012-10-04 Kartlegging av naturverdier

Kartlegging av naturverdier Gjersrud-Stensrud
utarbeidet av Asplan Viak AS for Oslo Kommune – Bymiljøetaten

Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har skrevet høringsuttalelse til både høringsrunde 2 for områdereguleringen Gjersrud-Stensrud og til planene for nytt kryss E6 ved Åsland.

Områdereguleringen Gjersrud-Stensrud

BBS ber om at det blir lagt inn rekkefølgekrav om utbygging av baneløsning før utbygging kan starte i alle deler av planområdet. Det pekes på at infrastrukturen allerede er sprengt i […]


Les mer: Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå kunngjort nytt offentlig ettersyn av forslag til områderegulering av Gjersrud-Stensrud. Dette er høringsutkast 2 etter den første høringsrunden 24.02.2014 – 14.04.2014.

PBE inviterer til åpent møte på Bjørnholt skole hvor de (og Jernbaneverket) vil informere om planforslaget og det åpnes for spørsmål og innspill. Møtet holdes 28. mai kl […]


Les mer: Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Presentasjoner fra Follobanens nabomøte 6. mai 2015

Jernbaneverket holdt, som tidligere annonsert, et nabomøte for de berørte av Follobanen og Åsland riggområde. Møtet ble holdt på Bjørnholt skole og også denne gangen var det mange spørsmål slik at tidsrammen nok en gang sprakk.

Redaksjonen for Bjorndal.no har delt opp presentasjonene i henhold til inndelingen i programmet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte […]


Les mer: Presentasjoner fra Follobanens nabomøte 6. mai 2015

Åpent møte om Gjersrud-Stensrud

Høringsutkast områderegulering Gjersrud-Stensrud
(Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Torsdag 20. mars kl 18:00 – 20:00 holder Plan- og bygningsetaten åpent møte på Bjørnholt skole angående forslag til områderegulering for Gjersrud-Stensrud.
Bjorndal.no vil oppfordre så mange som mulig til å stille opp på dette møtet. Områderegulering for Gjersrud-Stensrud kan få stor betydning for Bjørndal. […]


Les mer: Åpent møte om Gjersrud-Stensrud

Områderegulering Gjersrud-Stensrud

Høringsutkast områderegulering Gjersrud-Stensrud
(Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Høringsutkast for områderegulering Gjersrud-Stensrud er nå lagt ut på sidene for Plan- og bygningsetaten. Gjersrud-Stensrud er den siste gjenværende delen av Oslos byggesone som ikke er regulert og bygd ut.

Høringstiden vil være fra 24.02.2014 til 14.04.2014. Det vil holdes et åpent møte på Bjørnholt skole […]


Les mer: Områderegulering Gjersrud-Stensrud

Veiforbindelse Bjørndal og Åsland?

Plan- og bygningsetaten sendte 21.05.2013 et brev til Ski kommune angående muligheten for å koble Bjørndal til E6 via Åsland. En slik ny veiforbindelse er nok ønskelig når Gjersrud/Stensrud-utbyggingen kommer i gang for å kunne forlenge bussforbindelsen som i dag ender på Bjørndal. I dag er som kjent Slimeveien den eneste forbindelsen for de 7776 […]


Les mer: Veiforbindelse Bjørndal og Åsland?