Vern av eventyrskogene ved Spinneren

Vi har tidligere skrevet om planene for vern av Spinneren ved Bjørndal og tre andre områder i Oslomarka. I dag har regjeringen vedtatt vern av de fire «eventyrskogene» som Fylkesmannen i Oslo og Akershus tidligere i år foreslo vernet.
Spinneren nordøst for Bjørndal (3460 dekar), Hauktjern ved Østmarksetra (3670 dekar), Godbekken nord for Sognsvann […]


Les mer: Vern av eventyrskogene ved Spinneren

Vern av Spinneren til friluftsliv

Spinneren, nordøst for Bjørndal, er ett av de fire unike områdene som Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslår blir vernet for fremtiden. Området er på 3460 dekar.

De andre områdene som foreslås vernet er Hauktjern (ved Østmarksetra), Godbekken og Skjennungsåsen.

Fylkesmannen har i mai ferdigstilt tilrådningen om vern av friluftsområdene. Det er nå opp til […]


Les mer: Vern av Spinneren til friluftsliv