Arkiv

Admin

Vern av Spinneren til friluftsliv

Spinneren, nordøst for Bjørndal, er ett av de fire unike områdene som Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslår blir vernet for fremtiden. Området er på 3460 dekar.

De andre områdene som foreslås vernet er Hauktjern (ved Østmarksetra), Godbekken og Skjennungsåsen.

Fylkesmannen har i mai ferdigstilt tilrådningen om vern av friluftsområdene. Det er nå opp til Miljøverndepartementet å ta stilling til verneforslaget.

Det er markalovens paragraf 11 som gjør det mulig å verne områdene på bakgrunn av verdi for naturopplevelse. Områdene som nå foreslås vernet er lett tilgjengelige for folk, og er mye brukt til friluftsliv. Fylkesmannen legger vekt på at områdene fremstår som nærmest urørte, naturlige – såkalte eventyrskoger – og derfor kan gi en helt spesiell naturopplevelse.

SpinnerenOgHauktjern

Verneforslaget legger opp til at vegetasjon blir vernet mot skade og ødeleggelse. Skogbruk, motorisert ferdsel og andre tiltak som ellers kan gjøres innenfor markagrensen vil derfor ikke være tillatt. Ski- og turløyper vil imidlertid fortsatt bli merket og vedlikeholdt. Det vil selvsagt også være tillatt å sanke bær og matsopp.
Utfordringer med slitasje og fremkommelighet for flere brukergrupper gjør at tilretteleggingstiltak kan være nødvendig. Samtidig er det viktig at verneformålet for områdene står i fokus slik at det naturlige og urørte preget bevares.
Det har ellers vært skrevet en god del om sykling i marka i det siste. Fylkesmannen har imidlertid endret oppfatning på grunn av høringsrunden. Det vil derfor være lov å sykle i de fire verneområdene. Vil man avholde sykkelritt, anbefales det imidlertid i forslaget at man må søke om det.

Forøvrig har Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) laget et sett med stivettregler for å minske konflikten med andre brukere av marka.

Les mer her på sidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.