Follobanen – uke 38

Arbeid inne i tverrslag.
(foto: Jernbaneverket)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 15. til 22. september 2014:

Forberedende arbeider

Arbeidene som tidligere har pågått, fortsetter. Det er lagt dreneringsrør over Vefald-tomta, som nå blir fylt igjen. All oppgravet masse herfra blir håndtert som forurenset masse og kjørt bort. I tillegg […]


Les mer: Follobanen – uke 38