Follobanen – uke 38

Arbeid inne i tverrslag.
(foto: Jernbaneverket)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 15. til 22. september 2014:

Forberedende arbeider

Arbeidene som tidligere har pågått, fortsetter. Det er lagt dreneringsrør over Vefald-tomta, som nå blir fylt igjen. All oppgravet masse herfra blir håndtert som forurenset masse og kjørt bort. I tillegg […]


Les mer: Follobanen – uke 38

Slutt for Sluttstykket

Slutt for sluttstykket som gang- og sykkelvei
(foto: Sven Brun)

Sluttstykket er veien fra Åslandkrysset ved Maurtuveien og opp til skytebanetomten ved gamle Åsland pukkverk. Deler av denne er brukt som turvei for gående, syklende og hester som skal fra Maurtuveien og innover turveiene ved Myrertjern eller over E6-broen på grensen mellom […]


Les mer: Slutt for Sluttstykket