Skoleavslutning Bjørnholt skole 2014

Bjørnholt skole (det nye bygget for videregående trinn)
(foto: Sven Brun)

Bjorndal.no var tilstede på skoleavslutningen på Bjørnholt skole. Her fikk vi et godt innblikk i hva som foregår på skolen og hvilke tilbud som finnes.

Miranda startet arrangementet med å synge sitt vinnerbidrag til Bjørnholt Talentiaden 2014, «When I Was Your […]


Les mer: Skoleavslutning Bjørnholt skole 2014