Follobanen – uke 11

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 10. mars til og mandag 17. mars:

Veien videre om støytiltak

I forbindelse med at alle aktuelle berørte nå har fått tilbudet om støytiltak ønsket Beveråsen huseierforening et møte med Follobaneprosjektet. Det ble gjennomført forrige uke og representantene for Beveråsen huseierforening la frem sitt syn […]


Les mer: Follobanen – uke 11