Arkiv

Admin

Follobanen – uke 11

JBV-150Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 10. mars til og mandag 17. mars:

Veien videre om støytiltak

I forbindelse med at alle aktuelle berørte nå har fått tilbudet om støytiltak ønsket Beveråsen huseierforening et møte med Follobaneprosjektet. Det ble gjennomført forrige uke og representantene for Beveråsen huseierforening la frem sitt syn på de foreslåtte støytiltakene. Jernbaneverket fikk også en rekke skriftlige spørsmål som vil bli svart ut.
Samtidig arbeider Follobaneprosjektet videre med å få til en avtale med hver enkel huseier. Dette er også viktig for at tiltakene skal bli ferdige så raskt som mulig.

Resultater fra vannkvalitets- og kapasitetstester

Bioforsk, på vegne av Jernbaneverket, fortsetter arbeidet med å kontakte den enkelte grunneier på Åsland for å avtale en kapasitetstest av borehull og brønner på Åsland. Når resultatene av disse testene foreligger sender Jernbaneverket disse og resultatene fra vannkvalitetsprøvene, til den enkelte grunneier.

Sikring av grunnvannet

Østfold Brønnboring/Bioforsk, på vegne av Jernbaneverket, skal fortsette arbeidet med å bore brønner for å overvåke grunnvannet. Denne uken skal det borres brønner på riggområdet ved avkjøringen fra E6.

Hafslund – mer strøm

Det blir noe sprengning og pigging i kabeltraseen på Åsland, nærmere bestemt sørøst for anlegget, også denne uken. Dette skjer i forbindelse med at Hafslund legger strømkabel til Follobanen og til den fremtidige nye bydelen Gjersrud-Stensrud. Arbeidene skjer på dagtid.

Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune

Det vil pågå pigging og sprengning på dagtid på traseen fra Klemetsrud kirke. Dette er Vann- og avløpsetatens prosjekt for å forsterke vannforsyningen til Ski.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Jon Amtrup, epost: jon.amtrup@jbv.no, telefon 932 28 926.
Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås, epost: bente.pladsen.gussias@jbv.no , telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev

Du/dere som får dette informasjonsbrevet har meldt dere på ved å gi deres epost-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av å melde seg på. De kan sende epost til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis enkelte ikke har epost, kan de gjerne ringe oss slik at JBV kan sikre dem informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon om Follobaneprosjektet: www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.