Snarvei til Stensrudtjern sperret av Bane Nor på Åsland

Bane Nor har lagt beslag på et stort område rett ved Bjørndal i forbindelse med Follobaneutbyggingen og har blant annet sperret den raskeste veien til Stensrudtjern for oss på Bjørndal. Bane Nor skriver at det ikke vil bli mulig å åpne passasjen før anlegget som helhet er demontert i 2022/23.

[…]


Les mer: Snarvei til Stensrudtjern sperret av Bane Nor på Åsland

Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå kunngjort nytt offentlig ettersyn av forslag til områderegulering av Gjersrud-Stensrud. Dette er høringsutkast 2 etter den første høringsrunden 24.02.2014 – 14.04.2014.

PBE inviterer til åpent møte på Bjørnholt skole hvor de (og Jernbaneverket) vil informere om planforslaget og det åpnes for spørsmål og innspill. Møtet holdes 28. mai kl […]


Les mer: Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Follobanen – uke 20

Arbeidet med fjellsikring og overvann på Åsland har startet opp.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 12. mai til og med mandag 19. mai:

Forberedende arbeider tunnel

Aktivitetsnivået tiltar sakte, men sikkert, på Åsland. AF Gruppen Norge AS (AFG) arbeider med fjellsikring og overvann. I […]


Les mer: Follobanen – uke 20

Follobanen – uke 19

VAV og Implenia er i gang med å koble ny hovedvannsledning til Skikummen på Åsland.
Denne nye hovedvannsledningen vil gå fra Enebakkveien/ Maurtuveien til Åsland.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 5. mai til og med mandag 12. mai:

Forberedende arbeider tunnel

AF Gruppen […]


Les mer: Follobanen – uke 19

Follobanen – uke 18

Avskogingsarbeidet som forberedende arbeid til transformatorstasjonen på Åsland er stort sett avsluttet.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 28. april til og med mandag 5. mai:

Oppstart forberedende arbeid tunnel

AF Gruppen signerte avtale om de forberedende arbeidene på Åsland i forrige uke og setter […]


Les mer: Follobanen – uke 18

Follobanen – uke 11

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 10. mars til og mandag 17. mars:

Veien videre om støytiltak

I forbindelse med at alle aktuelle berørte nå har fått tilbudet om støytiltak ønsket Beveråsen huseierforening et møte med Follobaneprosjektet. Det ble gjennomført forrige uke og representantene for Beveråsen huseierforening la frem sitt syn […]


Les mer: Follobanen – uke 11

Follobanen – uke 10

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 3. mars til og mandag 10. mars:

JBV sikrer vann på Åsland

På Åsland skal det skal det nå utføres kapasitetstest av borehull/brønn som brukes til vannforsyning. Dette er en test for å vurdere brønnens kapasitet.

[…]


Les mer: Follobanen – uke 10

Follobanen – uke 8

Jernbaneverket ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland den kommende uken. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.
Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag […]


Les mer: Follobanen – uke 8

Follobanen – uke 6

Jernbaneverket ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland den kommende uken. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen, som blir innerste del av InterCity utbyggingen sørøst for Oslo.
Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med […]


Les mer: Follobanen – uke 6

Jernbaneverket – uke 4-5: borer på Bjørndal

Borer for å overvåke grunnvannet

Follobanen har som mål at alt anleggsarbeid skal være til minst mulig sjenanse for beboere og gjøre minimal skade på naturen. I den anledning utvider vi stadig overvåkningen av grunnvannet, og skal nå bore to nye inspeksjonsbrønner på Åsland og reetablere en brønn på Bjørndal.

Når og hvor vil arbeidet […]


Les mer: Jernbaneverket – uke 4-5: borer på Bjørndal