Follobanen – uke 36

Sedimentering og renseanlegg for anleggsvann med lagertelt i bakgrunnen
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 1. til 8. september 2014:

Forberedende arbeider tunnel

Tunnelarbeidene fortsetter med sprengninger i begge tunnelløp. Hittil er det sprengt ut 120 meter av nordre løp og 105 meter av søndre løp. Massene […]


Les mer: Follobanen – uke 36

Follobanen – uke 35, ekstra

Maurtuveien blir tidvis stengt for å få lagt dreneringsrør under veien.
(foto: Sven Brun)

Vi kommer her med flere detaljer om stengningen av Maurtuveien, som nevnt i ukebrevet for uke 35, fra mandag 25. august til 1. september 2014:

Tidvis stenging av Maurtuveien

Fra torsdag 28. august og én uke fremover, vil […]


Les mer: Follobanen – uke 35, ekstra

Slutt for Sluttstykket

Slutt for sluttstykket som gang- og sykkelvei
(foto: Sven Brun)

Sluttstykket er veien fra Åslandkrysset ved Maurtuveien og opp til skytebanetomten ved gamle Åsland pukkverk. Deler av denne er brukt som turvei for gående, syklende og hester som skal fra Maurtuveien og innover turveiene ved Myrertjern eller over E6-broen på grensen mellom […]


Les mer: Slutt for Sluttstykket