Arkiv

Admin

Slutt for Sluttstykket

Slutt for sluttstykket som gang- og sykkelvei (foto: Sven Brun)

Slutt for sluttstykket som gang- og sykkelvei
(foto: Sven Brun)

Sluttstykket er veien fra Åslandkrysset ved Maurtuveien og opp til skytebanetomten ved gamle Åsland pukkverk. Deler av denne er brukt som turvei for gående, syklende og hester som skal fra Maurtuveien og innover turveiene ved Myrertjern eller over E6-broen på grensen mellom Oslo og Ski/Oppegård videre til Bjørndal.

Dette er også turveien som Bjørndøler benytter når de tar broen over E6 for å gå/sykle videre til Klemetsrud kirke eller Stensrudtjern.

Dessverre er den blåmerkede turveien fra Maurtuveien til Stensrudåsveien nå også stengt på grunn av Jernbaneverkets arbeider i forbindelse med riggområdet for Follobanen. Det er derfor blitt adskillig vanskeligere å spasere for å bade i Steinsrudtjern.

Den nye gang- og sykkelveien er ikke helt ferdig ennå, men begynner å ta form.

Starten på ny gangvei fra sørsiden ved gangbro over E-6. (foto: Sven Brun)

Starten på ny gangvei fra sørsiden ved gangbro over E-6.
(foto: Sven Brun)

Turveien går under kraftlinjene, nærmere E6 enn Sluttstykket. (foto: Sven Brun)

Turveien går under kraftlinjene, nærmere E6 enn Sluttstykket.
(foto: Sven Brun)

 

Starten på ny gang- og sykkelvei ved Åslandkryssset. Den nye gangveien går til høyre langs E6, mens det gamle Sluttstykket nå er stengt med et gjerde. (foto: Sven Brun)

Starten på ny gang- og sykkelvei ved Åslandkrysset.
Den nye gangveien går til høyre langs E6, mens det gamle Sluttstykket nå er stengt med et gjerde.
(foto: Sven Brun)

Ved Åslandkrysset er det i reguleringsplanen bestemt at det skal settes opp en midlertidig gang- og sykkelbro slik at det blir mulig å gå over denne uten å bli forstyrret av anleggstrafikken som vil trafikkere ut og inn på E6.

I utgangspunktet var broen ikke tilpasset hester. Det ble klaget på dette i byggesaken hos Plan- og bygningsetaten, men klagen ble i første omgang avvist. Ved hjelp av advokat ble det sendt inn klage på avvisning av klagen.  Jernbaneverket har nå sagt at de vil ta hensyn til naboers anmerkninger slik at alle nåværende brukere av turveien ved Sluttstykket og Maurtuveien vil bli ivaretatt i utformingen av broen. De holder nå på å prosjektere en løsning som tar hensyn til at broen skal bli benyttet både av mennesker og hester. Dette har vært viktig bl.a. for Maurtu besøksbarnehage og de som har hester der.

Les mer om gangbroen på sidene til Plan- og bygningsetaten: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=all&caseno=201311007

Foto av det første utkastet som ikke var tilpasset barn og hester ser der her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2013087939&fileid=4126511

Kart over plasseringen til broen ser dere her, men den vil måtte endres i og med at Jernbaneverket nå har laget en ny turvei: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2013087939&fileid=4126512

Jernbaneverket har bedt om dispensasjon fra gjeldende regulering og ønsker nå å bygge en kulvert under Åslandkrysset. Statens vegvesen har i sin uttalelse til nabovarsel en rekke kritiske kommentarer til planene og sier rett ut at de ikke kan akseptere planene slik de nå foreligger. De ber om å få oversendt nye reviderte tegninger som tar hensyn til de innvendingene som de har kommet med.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.