Snarvei til Stensrudtjern sperret av Bane Nor på Åsland

Bane Nor har lagt beslag på et stort område rett ved Bjørndal i forbindelse med Follobaneutbyggingen og har blant annet sperret den raskeste veien til Stensrudtjern for oss på Bjørndal. Bane Nor skriver at det ikke vil bli mulig å åpne passasjen før anlegget som helhet er demontert i 2022/23.

[…]


Les mer: Snarvei til Stensrudtjern sperret av Bane Nor på Åsland

Follobanen – uke 23

Rydding av vegetasjon på anleggsområdet fortsetter
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 2. til 9. juni 2014:

Forberedende arbeider tunnel

AF Gruppen Norge AS (AF) fortsetter arbeidene med pigging i området ved skjæringen til de to nye atkomsttunnelene som skal gå inn til hovedtunnelen. Disse arbeidene medfører […]


Les mer: Follobanen – uke 23