Årsmøte i BBS 11. april 2018

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) gjennomfører årsmøtet 11. april 2017, klokken 20:000 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114 (lokalene til Bjørndal frivilligsentral).

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no.

Hvis det er gjort noen endringer av e-post til boligforeningene, ber vi om at riktig epostadresse blir meddelt BBS via […]


Les mer: Årsmøte i BBS 11. april 2018

Årsmøte i BBS 5. april 2017

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) gjennomfører årsmøtet 5. april 2017, klokken 17:30 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114 (lokalene til Bjørndal frivilligsentral).

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no.

Innkalling vil bli sendt ut til alle medlemmer 8. mars. Hvis det er gjort noen endringer av epost til boligforeningene, […]


Les mer: Årsmøte i BBS 5. april 2017

Ragnar Hafsøe gjenvalgt som leder i BBS

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) gjenvalgte Ragnar Hafsøe som leder på årsmøte 13. april. Stabil drift og ambisiøse planer for Bjørndal, er viktige stikkord for BBS.

[…]


Les mer: Ragnar Hafsøe gjenvalgt som leder i BBS

Årsmøte i BBS 13. april 2016

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) holder årsmøte onsdag 13. april 2016 kl 20:00 i Grendehuset (lokalene til Bjørndal frivilligsentral), Meklenborgåsen 114.

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no. Endelig saksliste med årsberetning og handlingsplan vil bli distribuert senest 5. april 2016.

[…]


Les mer: Årsmøte i BBS 13. april 2016

Årsmøte i BBS 22. april 2015

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) holder årsmøte onsdag 22. april 2015 kl 19:00 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114.

Fra [wpfilebase tag=fileurl id=84 linktext=’årsberetningen ‘ /] kan vi lese at «[wpfilebase tag=fileurl id=93 linktext=’Handlingsplan for Bjørndal’ /]» har kommet i sin sjette versjon. BBS er opptatt av at Bjørndal skal fremstå som et ryddig, pent og godt bomiljø og […]


Les mer: Årsmøte i BBS 22. april 2015

Årsmøte i BBS 26. mars 2014

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) holder årsmøte onsdag 26. mars 2014. BBS er en fellesorganisasjon for beboerforeninger, borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal der 20 organisasjoner betalte kontingent forrige år. I vedtektene står det at BBS skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø for befolkningen på Bjørndal, og hevde medlemmenes fellesinteresser overfor myndigheter, opinion […]


Les mer: Årsmøte i BBS 26. mars 2014

Årsmøte i BBS 19. mars 2013

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) er en fellesorganisasjon for beboerforeninger, borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal og skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø for befolkningen på Bjørndal og hevde medlemmenes felles interesser overfor myndigheter, opinion og næringsliv.
Styret i BBS har som målsetting at alle borettslag, huseierforeninger og huseierlag på Bjørndal er […]


Les mer: Årsmøte i BBS 19. mars 2013

Forslag til årsmøte Bjørndal Frivilligsentral

Årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral gjennomføres 20. mars kl. 17.30 på Bjørndal Grendehus i Meklenborgåsen 114.
Forslag skal være sentralens styre skriftlig i hende innen 15. februar.

[…]


Les mer: Forslag til årsmøte Bjørndal Frivilligsentral