Arkiv

Admin

Årsmøte i BBS 26. mars 2014

aarsmote-150Bjørndal boligsammenslutning (BBS) holder årsmøte onsdag 26. mars 2014. BBS er en fellesorganisasjon for beboerforeninger, borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal der 20 organisasjoner betalte kontingent forrige år. I vedtektene står det at BBS skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø for befolkningen på Bjørndal, og hevde medlemmenes fellesinteresser overfor myndigheter, opinion og næringsliv.

Fra årsberetningen kan vi lese at «Handlingsplan for Bjørndal» er kommet i en ny oppdatert versjon 5.

Her er ti prioriterte tiltak hvor BBS mener det offentlige må «ta grep» for å gjøre «Bjørndal enda bedre»:

 1. Planene for Bjørndalshuset som flerkulturell møteplass må realiseres
 2. Trafikksikkerhetstiltak må iverksettes i Slimeveien ved Bjørnåsveien og Bjørnholt
 3. Kollektivtilbudet må forbedres med bedre fremkommelighet for bussene i Ljabruveien og forlengelse av Ljabrutrikken
 4. Det må etableres en alternativ adkomst til Bjørndal
 5. Det må etableres et fast «aktivitetstilbud» for barn og unge på Bjørndal
 6. De grønne lungene ”hundremeterskogene” må sikres og rustes opp
 7. Hindre støyende og forurensende virksomhet i Bjørndals nærområde
 8. Gangveger må opparbeides og tilrettelegges, særlig med sikte på trygge skoleveier
 9. Tiltak for å forbedre det visuelle utrykket på Bjørndal må iverksettes
 10. Det opprinnelige kulturlandskapet, gårdsbygninger og natur må ivaretas bedre

På årsmøtet legges det fram forslag til uttalelse fra BBS til bydelens trafikkplan. Forslaget fra BBS til prioriterte trafikksikkerhetstiltak er:

 1. Sikker overgang (skolevei) ved Bjørnholt skole
 2. Sikring av gangveien (skolevei) langs Slimeveien 2-4-6
 3. Rundkjøring i krysset Slimeveien/Bjørnåsveien/Nyjordeveien (inkl sikring for gående)
 4. Sikring av Bjørnåsveien som skolevei
 5. Fortau fra bussholdeplassen v/Bjørndal senter til Seterbråtveien
 6. Løsning for fotgjengere i krysset Slimeveien/Trollstien/Åslandveien
 7. Ny inn-/utfartsvei til Bjørndal.
 8. Rundkjøring i krysset Ljabruveien/Slimeveien

Fra årsberetningen kan vi lese at BBS er opptatt av at Bjørndal skal fremstå som et ryddig, pent og godt bomiljø. BBS har tatt initiativ overfor «Rusken» for å engasjere de i arbeidet med å gjøre Bjørndal til et penere sted.

BBS eier nettstedet www.bjorndal.no som ble relansert i ny drakt på nyåret 2013. Aktiviteten på internettportalen øker jevnt og samarbeidet med Facebookgruppen Det skjer på Bjørndal (og omegn) er nært og gir et godt samspill.
BBS oppfordrer flere av organisasjonene på Bjørndal til å legge ut nyheter og informasjon på nettstedet. Det kan gjøres ved å sende e-post til redaksjonen.

Du kan lese mer på dokumentene som er lagt fram til årsmøtet her:

[wpfilebase tag=browser id=9 /]

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.