Arkiv

Admin

Årsmøte i BBS 11. april 2018

Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) gjennomfører årsmøtet 11. april 2017, klokken 20:000 i Grendehuset, Meklenborgåsen 114 (lokalene til Bjørndal frivilligsentral).

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn saker til årsmøtet. Saker kan sendes inn til bbs@bjorndal.no.

Hvis det er gjort noen endringer av e-post til boligforeningene, ber vi om at riktig epostadresse blir meddelt BBS via bbs@bjorndal.no.

Boligforeninger som IKKE er medlemmer av BBS er også velkomne, men da som observatører.

Styret i BBS oppfordrer alle medlemmer til å fremme forslag som de vil ha behandlet under årsmøtet.
Forslagene må være BBS i hende senest 27. mars 2018.

Endelig innkalling med vedlegg (årsberetning, regnskap, budsjett etc.) vil bli sendt ut til medlemmene senest 3. april 2018.

Styret har satt opp følgende agenda for årsmøtet

1. Konstituering
a. registrering av stemmeberettigede
b. godkjenning av innkalling og dagsorden
c. valg av møteleder
d. valg av referent
e. valg av to til å undertegne protokollen
2. Årsberetning 2017
3. Innkomne saker til behandling
4. Regnskap 2017 og revisors beretning
5. Kontingentfastsettelse for 2019
6. Budsjett 2018
7. Handlingsplan for Bjørndal
8. Valg
a. Styreleder for et år
b. To styremedlemmer for to år
c. Ett styremedlem for et år
d. To varamedlemmer for et år
e. Revisor for et år
f. Et valgkomitemedlem for to år

BBS eier nettstedet www.bjorndal.no. BBS oppfordrer flere av organisasjonene på Bjørndal til å legge ut nyheter og informasjon på nettstedet. Det kan gjøres ved å sende e-post til redaksjonen.

Med vennlig hilsen
Styreleder i BBS
Ragnar Hafsøe

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.