Informasjonsmøte om Follobanens riggområde på Åsland

Follobanen, den innerste delen av InterCity utbyggingen, skal gi kortere reisetid på strekningen Oslo-Ski. Hoveddelen av Follobanen skal gå i en 20 kilometer lang tunnel med to løp boret ut av fire tunnelboremaskiner (TBM). Hovedarbeidet med tunnelene vil skje fra anleggsområdet på Åsland.

Etter at Jernbaneverket tok beslutningen om å bruke fire, i stede for […]


Les mer: Informasjonsmøte om Follobanens riggområde på Åsland

Forberedelser til Follobanen

Jernbaneverket er i full gang med forberedelser til Follobanen på Åsland.

Her foretas det målinger for å kunne forhindre at arbeidet med Follobanen skal gjøre skader på hus.

[…]


Les mer: Forberedelser til Follobanen

Nytt møte med Follobanen

Bjørndal boligsammenslutning hadde i ettermiddag et nytt møte med Jernbaneverket/Follobanen. Representantene fra Jernbaneverket orienterte på møtet om fremdriften i planarbeidet og forberedelsene til oppstart av arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Ski og Oslo S. Jernbanen vil gå i tunell under Grønliåsen. For oss på Bjørndal er det dermed banens hovedriggområde i pukkverkstomta på Åsland som […]


Les mer: Nytt møte med Follobanen

Veiforbindelse Bjørndal og Åsland?

Plan- og bygningsetaten sendte 21.05.2013 et brev til Ski kommune angående muligheten for å koble Bjørndal til E6 via Åsland. En slik ny veiforbindelse er nok ønskelig når Gjersrud/Stensrud-utbyggingen kommer i gang for å kunne forlenge bussforbindelsen som i dag ender på Bjørndal. I dag er som kjent Slimeveien den eneste forbindelsen for de 7776 […]


Les mer: Veiforbindelse Bjørndal og Åsland?