Arkiv

Admin

Nytt møte med Follobanen

Hauketo stasjon - fra wikipediaBjørndal boligsammenslutning hadde i ettermiddag et nytt møte med Jernbaneverket/Follobanen. Representantene fra Jernbaneverket orienterte på møtet om fremdriften i planarbeidet og forberedelsene til oppstart av arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Ski og Oslo S. Jernbanen vil gå i tunell under Grønliåsen. For oss på Bjørndal er det dermed banens hovedriggområde i pukkverkstomta på Åsland som har særlig interesse.

Reguleringsplanene i Ski og Oppegård kommune er vedtatt av de politiske myndigheter. Forslaget til reguleringsplan i Oslo kommune er sendt til politisk behandling, og forventes vedtatt i august. Planen innbefatter betydelig anleggsarbeid i Åsland pukkverk på østsiden av E6. Jernbaneverket vil i sommer sluttføre arbeidet med ytterligere en reguleringsplan for området. Bakgrunnen til denne planen er at de etter oppstart av planarbeidet har sett behov for å ta i bruk ytterligere arealer på grunn av beslutningen om å benytte fire tunellboremaskiner. Alle med «base» på Åsland. Det betyr blant annet at all masse fra tunellen skal tas ut på Åsland.

Follobanen planlegger å ta i bruk betydelige områder i og omkring pukkverkstomta til sine aktiviteter på Åsland. I første rekke kommer utvidelsene østover mot Holstad gård, men også områder mot Myrertjern og langs E6 retning Gjersrudtjern. Den omfattende virksomheten i området vil sterkt berøre de som bor på toppen av Åslandveien. I tillegg vil alle vi som benytter turveien over E6 og inn i marka ved Myrer merke anleggsvirksomheten.

BBS og Beveråsen huseierforening har etablert jevnlig møtevirksomhet med Jernbaneverkets prosjekt, og følger planarbeidet og anleggsvirksomheten tett.

Presentasjoner fra Jernbaneverket er tilgjengelig via menyvalget Filarkiv. Presentasjonen som Jernbaneverket holdt 01.07.2013 kan dere se her:

[wpfilebase tag=file id=24 /]

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.