Arkiv

Admin

Barnehager

Det er flere barnehager på Bjørndal. Oslo kommune har egen oversikt som viser plasseringen.

Bjørnåsen barnehage, Christiania barnehave Bjørndal, Nyjordet barnehage, Preståsen Kanvas-barnehage, Slime gård barnehage, Taranrød barnehage og Trollskogen barnehage.

Åsland barnehage i Snipemyrveien 2 var tidligere en kommunal barnehage, men denne er nå nedlagt.

Bjørnåsen barnehage

Bjørnåsen barnehage holder til i Barnefaret 2. og er en kommunal barnehage. De har tilbud til 60 barn i alderen 0-6 år fordelt på avdelingene Brumlestua (0-3 år)), Bjørnehiet (0-3 år), Ole Brumm (3-6 år) og  Bamse (3-6 år).

Christiania barnehave Bjørndal

Christiania barnehave Bjørndal holder til i Granbergstubben 11 og er en privateid barnehage med hovedsatsningsområdene musikk, kunst og drama, inspirert av Reggio-Emilias pedagogiske filosofi. De har tilbud til 51 barn fordelt på tre avdelinger: Alvedans (0-3 år), 3-6 år (Tussene (3-6 år) og Dovregubben (3-6 år).

Nyjordet barnehage

Nyjordet barnehage holder til i Nyjordeveien 15, 1275 Oslo. Det er en kommunal barnehage med 54 barn fordelt på fire avdelinger, 0-3 år (Blåbær og Tyttebær) og 3-6 år (Bjørnebær og Jordbær).

Preståsen Kanvas-barnehage

Preståsen Kanvas-barnehage holder til i Åslandhelliga 106 b, 1274 Oslo. Det er en privat barnehage som  har tilbud til 58 barn i alderen 0-6år fordelt på fire avdelinger: 1 år (Liten base 1), 2 år (Liten base 2), 3-4 år (Kardemommeby) og 4-5 år (Lønneberget).

Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt og holder skiskole ved Meklenborgbanen og benytter biblioteket ved Bjørnholt skole.

Slime gård barnehage

Slime gård barnehage holder til i Slimeveien 10. Det er en kommunal barnehage med fire avdelinger for 72 barn. Det er to avdelinger for 12 barn i alderen 0-3 år og to for 24 barn i alderen 3-6 år. Barnehagen benytter nærmiljøet aktivt med Bjørndal idrettsanlegg (Meklenborgbanen) og Grønnliåsen skogsområde.

Taranrød barnehage

Taranrød barnehage holder til i Åslandhellinga 1. Det er en kommunal barnehage med fire avdelinger og plass til 63 barn. Det er en småbarnsavdeling: Forglemmegei (0-3 år) og tre storbarnsavdelinger: Løvetann, Hvitveis og Blåklokke (3-6 år).

Barnehagen benytter både Bjørndal idrettsanlegg (Meklenborgbanen) og Grønnliåsen skogsområde.

Taranrød barnehage (foto: Sven Brun)
Taranrød barnehage
(foto: Sven Brun)

Trollskogen barnehage

Trollskogen barnehage holder til i Trollstien 30. Det er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. De har plass til 70 barn i alderen 1-6 år fordelt på småbarnsavdelingene Trollungene og Veslefrikk (1-3 år) og to storbarnsavdelingene Revenka og Askeladden (3-6 år).

Barnehagen har egen kokk som serverer varm lunsj fire dager i uka og barnehagen har fokus på et sunt og variert kostholt. Denne barnehagen fikk høyeste score av alle barnehagene i Søndre Nordstrand på foreldreundersøkelsen i 2014.

Babytreff på Frivilligsentralen

Bjørndal frivilligsentral holder til i Snipemyrveien 2. Her er det onsdagskafé og babytreff. Les mer og ta kontakt her.

Bjørndal grendehus (foto: Sven Brun)
Bjørndal grendehus
(foto: Sven Brun)