Arkiv

Admin

Natteravnene Bjørndal

  • Følg Natteravnene Bjørndal på Facebook(https://www.facebook.com/bjorndalsravn/)
  • Fortell oss om hendelser/ting vi bør vite når vi er ute å vandrer, bruk vår vakttelefon tlf 466 36 421
  • Møt opp fredager kl 21:00 i Bjørndal idrettspark, idrettsforeningens kubbhus 2.etasje

Natteravner er edru voksne mennesker som er tilstede der ungdom ferdes på kveldstid. Natteravner gjør en viktig forebyggende innsats ved sin synlige tilstedeværelse i nærmiljøet. Natteravner bidrar til et tryggere miljø med mindre vold og andre uønskede hendelser. Natteravner får mosjon og frisk luft, treffer hyggelige og engasjerte mennesker, samt blir bedre kjent med hva som skjer i eget nærmiljø.

Alle voksne på Bjørndal er velkommen til gå natteravn. Bare møt opp!

Natteravnene Bjørndal
Natteravnene Bjørndal ble startet i mai 1999 på initiativ fra FAU på de tre skolene. Klassekontaktene på skolene har ansvaret for å skaffe/rekruttere natteravner blant foreldrene på sitt klassetrinnene. Vi rekrutterer foreldre fra 3.klasse til 10.klasse. En natteravnansvarlig i FAU på hver skole koordinerer dette arbeidet på sin skole.

Natteravnene på Bjørndal er ute å vandrer hver fredag utenom skoleferiene. Tidligere har vi vandret både fredager og lørdager. Vi vandrer rundt i bomiljøet på Bjørndal frem til siste ordinære buss fra Mortensrud kommer ca kl 01:30. På slutten av kvelden besøker vi gjerne T-banestasjonen på Mortensrud også. Å gå natteravn er en utmerket måte å bli kjent med andre voksne og nærmiljøet på Bjørndal.

Hver vaktkveld ledes av en vaktleder. Vi har en stab med trofaste vaktledere som tar ansvar for 4-5 fredagskvelder gjennom skoleåret. Vi er avhengig av en jevn rekruttering av nye vaktledere for å opprettholde virksomheten. Vil du bli vaktleder? – ta kontakt!

Natteravnene Bjørndal samarbeider med https://natteravn.no/ og de andre natteravngruppene i bydelen. Vi har også et nært samarbeid med politiet på Manglerud. Andre samarbeidspartnere er Tryg forsikring, Bjørndal idrettsforening og Oslo sporveier.

Styringsgruppe

Sandra Doris Mood, (leder/koordinator)