Arkiv

Admin

Seop Singers (sangkor)

Sangkor  for voksne sanginteresserte i området Bjørndal/Klemetsrud/Mortensrud.

I Seop Singers kan du (alle kan!) bli med i et blanda kor, som har ambisjoner om å være et aktivt kor for lokalmiljøet.
Har ambisjoner om å delta på arrangementer i lokalmiljøet fra sommeren av.

Øvingene starter 26. februar 2014.
Foreløpig ukentlige øvinger hver onsdag 18:30-20:20 på Seterbråten skole fra 26/2.

Leder er Heidi Berre Skjæran, hber-pau@online.no, tl: 41258732.
Koret har egen facebookside.