Arkiv

Admin

Skoler

Bjørndal har to grunnskoler for 1. – 7. trinn (barneskole), Bjørndal skole og Seterbråten skole.
Bjørnholt skole er en såkalt 8 – 13 skole, d.v.s. de har både 8. – 10. trinn (ungdomsskole) og videregående skole (11. – 13. trinn).

Bjørndal skole

Bjørndal skole har adresse Granbergstubben 7, sentralt ved Bjørndalsenteret. Skolen har 465 elever (1. – 7. trinn) og ca 70 ansatte. Det er tre parallelle klasser på hvert trinn. Skolen har også to mottaksklasser for nyankomne minoritetsspråklige elever på 2. – 7. trinn.
Meklenborg idrettspark, som ligger i nær gåavstand fra skolen, brukes aktivt i undervisningen.
Skolen har både gymsal og aula som lånes ut til Bjørndal idrettsforening, Bjørndalskolenes musikkorps og Bjørndal barne- og ungdomsteater.
Bjørndal skoles bibliotek er populært og de siste årene har elever vært med på å lage bøker om land de har røtter i, f.eks. Pakistan, Sri Lanka og Makedonia.

BjorndalSkole

Seterbråten skole

Seterbråten skole har adresse Bjørnåsveien 126. Skolen har 375 elever (1. – 7. trinn) og ca 60 ansatte.
Skolen har marka i umiddelbar nærhet som gir gode muligheter for systematisk bruk av uteskole knyttet til mål i ulike fag.
Skolen har tilknyttet morsmålslærere i urdu/punjabi, arabisk og somali.
Skolen har også en spesialklasse, Bukkene Bruse, som er en del av et byomfattende tilbud til elver med særskilt behov.

SeterbraatenSkole

Bjørnholt skole

Bjørnholt skole består av to bygg. Første byggetrinn var ungdomskolen (8. til 10. trinn) og sto ferdig i 2001. Denne ungdomskolen har litt over 400 elever.

BjornholtSkole1

I 2007 var byggetrinn to ferdig som består av videregående skole for ca 900 elever. De to skolene drives som en enhet og er den første 8-13 skolen i nyere tid.
Bjørnholt har linjer for studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Elektro, International Baccalaureate (IB), Medier og kommunikasjon og Musikk, dans og drama. De forskjellige fagene har læringsarealer som er skreddersydd for det utdanningsprogrammet de tilhører. Her finner du f.eks. eget filmstudio, lydstudio, redigeringsrom, elektrolaboratorier og utendørs byggeplass.

Deichmanske bibliotek har egen avdeling ved skolen med eget cinematek, språklaboratorium, utstillingsarealer og fasiliteter for unge og gamle. Biblioteket er åpent for alle, ikke bare elever ved skolen.

Idetten har fått en flott flerbrukshall med plass til tre håndballbaner (eller seks vanlige gymsaler), vektrom og en 14 meter høy profesjonell klatrevegg.

BjornholtSkole2
Bjørnholt skole har et allsidig tilbud også utenom skoletid og er et kjærkomment idretts- og kulturtilbud for innbyggerne på Bjørndal.