Arkiv

Admin

Follobanen – uke 34

Arbeid med dreneringsrør, overvannshåndtering og utlegging av løsmasser fortsetter. (foto: Sven Brun)

Arbeid med dreneringsrør, overvannshåndtering og utlegging av løsmasser fortsetter.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene som foregår på Åsland fra mandag 18. til 25. august 2014:

Forberedende arbeider tunnel

Tunnelarbeidene går sin gang, og er i henhold til fremdriftsplan. Vi sprenger nå rett under E6. Denne uken starter vi med å sette opp lagertelt og lage renseanlegg for anleggsvann. Vi vil også legge dreneringsrør for overvannshåndtering på anleggsområdet. Opplasting, transport og utlegging av løsmasser fortsetter, det samme gjelder planering og tilpasning av arealer samt oppsetting av boligrigg.

Transformatorstasjon under bygging

Arbeidene med bunnplaten for transformatorstasjonen fortsetter, og jordingsarbeidene er i gang.

Se tidligere informasjonsbrev for ytterligere informasjon

Vi vil i mindre grad gjenta samme informasjon fra gang til gang. Informasjonsbrevet fra uke 33 gir en god oversikt over status på arbeidene på Åsland, samt informasjon om hvordan man melder seg på og av sms-varslingene med mer. Tidligere informasjonsbrev finner du på våre nettsider www.jernbaneverket.no/follobanen under menypunktet “Åsland riggområde”.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
–    Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største landbaserte samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.