Arkiv

Admin

Follobanen – uke 42

Sluttstykket blir asfaltert denne uka. (foto: Sven Brun)

Sluttstykket blir asfaltert denne uka.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 13. til 20. oktober 2014:

Forberedende arbeider for tunnelen

Vi starter de forberedende arbeidene for nytt veikryss. Det skal lages ny vei inn til riggområdet, og det knyttes sammen med vei til Vefald, Maurtuveien og ny gang- og sykkelsti. Denne uka begynner vi også å montere kum.

Vi fortsetter sprengningsarbeidene i de to tunnelløpene samt sprengning og boring ute på anleggsområdet. Myrerbekken blir permanent omlagt i rør under riggområdet. Stein og løsmasser blir lagt. Det arbeides fortsatt med overvannsystem og planering av skråning på anleggsområdet.

Reagerer du på støy fra anleggsområdet? Da kan du benytte vår vakttelefon for å melde fra. Benytt telefonnummer under punktet kontaktinformasjon Jernbaneverket.

Asfaltering av Sluttstykket

Sluttstykket blir asfaltert denne uka, og skal åpnes for trafikk i slutten av uka.

Transformatorstasjon under bygging

Arbeidene med bunnplaten for transformatorstasjonen fortsetter. Dette er arbeider som ikke er støyende.

Avtaledokumenter for støytiltak

I slutten av uka blir avtaledokumenter sendt ut til alle som får tilbud om fasadetiltak.

Når det gjelder utendørs støytiltak, er skisser sendt til gjennomgang hos huseierne. Flere har godkjent, mens noen andre krever justeringer. Skissene sendes til ny gjennomgang for dem det gjelder. Etter godkjennelse av skisser, vil det bli utarbeidet avtaler for skjerming av uteplasser. Til orientering vil byggesøknadstegningene bli vedlagt avtalene.

Påminnelse beboermøte 30. oktober

I forrige ukebrev, for uke 41, inviterte Jernbaneverket til nytt informasjonsmøte. Hold derfor av 30. oktober kl. 18.30 til dette. Møtes holdes i klubbhuset til Bjørndal idrettsforening (BIL) i Seterbråtveien 4. Velkommen!

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
–    Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom du trenger å komme i direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet).

Informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.