Arkiv

Admin

Follobanen – uke 3-2015 ekstrautgave

Tunnelåpninger for de to sverrslagene. (foto: Sven Brun)

Tunnelåpninger for de to tverrslagene.
(foto: Sven Brun)

Søndagsarbeid på anleggsområde Åsland

I forbindelse med tunnelarbeidene er det nødvendig å utføre enkelte arbeider førstkommende søndag 18. januar 2015 mellom kl. 9 og 17.

Hva skal utføres?

Entreprenøren, AF Gruppen Norge AS, skal støpe en terskel inne i tunnelen for å demme opp for vann. Arbeidene inne i tunnelen innbefatter graving av løsmasser, forskaling og armering samt støping av måleterskel. Det kan bli aktuelt å hente noe grus ute i dagsonen samt få levert betong til anlegget på søndag ettermiddag med betongbiler.

Hvorfor gjør vi dette?

Dette er arbeider som må gjøres når det ikke er andre arbeider som pågår i tunnelen, derfor er det nødvendig å utføre dette arbeidet på en søndag – hvor det normalt ikke er aktivitet på området.

Hva vil dere merke?

Arbeidene som skal utføres, vil i all hovedsak foregå inne i tunnelen. Dere som bor i nærheten av området, vil merke lite til disse arbeidene. Kjøringen ute vil bli begrenset. Aktivitetene utendørs er ikke ansett som støyende arbeider som går utover de veiledende grenseverdiene i reguleringsbestemmelsene.

Kontaktinformasjon

Vennligst ta kontakt med Jernbaneverket om du har noen spørsmål:
•    Vakttelefon Åsland, tlf. 479 74 571, er bemannet mens arbeidene pågår.
•    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt, Helen Karlsen, tlf. 900 12 715 (kontortid mandag-fredag), e-post helen.karlsen@jbv.no.

Jernbaneverket beklager eventuelle ulemper arbeidene måtte medføre for våre naboer i området.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke skulle ha e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.