Arkiv

Admin

Follobanen – uke 4-2015

Adkomsttunnelene som leder inn til hovedløpet – det søndre til venstre og nordre til høyre. (foto: Jernbaneverket)

Adkomsttunnelene som leder inn til hovedløpet – det søndre til venstre og nordre til høyre.
(foto: Jernbaneverket)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 19. januar til 26. januar 2015:

Over halvveis i tunnelen

Vi har nå sprengt oss over halvveis gjennom begge tunnelløpene (foto). Det betyr at det fortsatt gjenstår en del sprengningsarbeid i tunnelene, så sprengningene fortsetter. Entreprenøren holder på å tilrettelegge anleggsområdet for totalentreprenøren som skal overta området, og fortsetter med tørrmuring, drenering og graving av grøfter.

Støytiltak

Fremdrift fasadetiltak

Entreprenøren har avtalt oppstart av de første arbeidene 26. januar, og arbeidene vil gå fortløpende og etter avtale med hver enkelt huseier. Det er forespeilet at arbeidene vil gjøres ferdig i løpet av en toukers-periode per bolig. Byggeleder for støytiltak vil ta kontakt med hver enkelt huseier for å informere om fremdriften og forventet oppstart på den enkeltes bolig.

Fremdrift skjerming av uteplass

Jernbaneverket vil oversende utarbeidede byggesøknadstegninger til gjennomgang hos huseier. Videre må avtale for gjennomføring av tiltak på uteplass inngås mellom huseier og Jernbaneverket før søknadsprosessen med kommunen starter. Avtaledokumentet vil være etter samme oppsett som fasadetiltakene, og i tillegg vedlegges byggesøknadstegningene. Godkjent byggesøknad er avgjørende for at tiltakene kan gjennomføres. Multiconsult kvalitetssikrer disse tegningene nå, og det er forventet at disse overleveres til Jernbaneverket denne uken.

I løpet av januar 2015 vil Jernbaneverket utlyse en offentlig anskaffelse for entreprenør til gjennomføring av tiltakene på uteplassene, med mål om oppstart av arbeidene våren/sommeren 2015. Vi vil komme tilbake til oppstart når kontrakt med entreprenør er inngått. Denne er forventet inngått i begynnelsen av april 2015. Så snart igangsettelsestillatelse er gitt av kommunen, kan arbeidene starte opp på eiendommene.

Ny byggeleder for støytiltak

I disse dager pågår et skifte av byggeleder for støytiltak. Ny person inn er Henrik Manstad. Henrik er utdannet sivilingeniør i bygg og anlegg, og har flere års arbeidserfaring fra bygg og anlegg. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Transformatorstasjonen i rute

Grøfting av kabelkanaler er nå ferdig (foto: Jernbaneverket)

Grøfting av kabelkanaler er nå ferdig
(foto: Jernbaneverket)

Grøftingen av kabelkanaler er nå ferdig (foto), med unntak av strekningen langs Sluttstykket. Byggingen av selve transformatorstasjonen fortsetter som tidligere. Dette er ikke-støyende arbeider.

Lyst å bli mer kjent med hva som foregår på Åsland?

Arbeidene på Åsland er beskrevet i en egen artikkel med ferske fotografier. Du finner dette på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen under menypunktet ‘Nyheter’, eller direkte via lenken Halvveis til mål.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad: telefon 406 00 853.
–    Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet):
telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke skulle ha e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.