Arkiv

Admin

Follobanen – uke 6-2015

For å tette sprekker i fjellet i tunnelen, pumpes det inn betong gjennom mange hull boret inn i fjellet. (foto: Jernbaneverket)

For å tette sprekker i fjellet i tunnelen, pumpes det inn betong gjennom mange hull boret inn i fjellet.
(foto: Jernbaneverket)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 2. til 9. februar 2015:

Forberedende arbeider

På det utvidede riggområdet fortsetter trefellingen, og det blir fresing av stubber og røtter. AF Gruppen jobber videre med å lage adkomstvei til det utvidede riggområdet.

Opparbeidingen av riggområdet fortsetter med utlegging av stein fra tunnelen, tørrmuring, drenering og graving av grøfter.

De siste ukene har entreprenøren sprengt 60 meter i hvert løp av tunnelen, og kjørt ut cirka 50.000 kubikkmeter stein som er lagt på riggområdet. Fjellet har vært av litt dårligere kvalitet den siste uka, men nå viser sonderboringene, som er “kikkehullsboringer” 27 meter frem i fjellet, at kvaliteten er god fremover.

Omlegging av Stensrudåsveien

Omleggingen av Stensrudåsveien på Åsland starter denne uka, og vil pågå i rundt åtte uker. I forbindelse med omleggingen av veien, blir Maurtubekken midlertidig lagt om. Vi kommer tilbake med flere detaljer senere.

Vi ber turgåere i denne perioden vise aktsomhet ved ferdsel i området der Stensrudåsveien blir lagt om. Det vil være mulig å passere over veien i helgene. På hverdager vil det være anleggsvirksomhet, og av hensyn til egen sikkerhet ber vi om at dette området unngås.

Bruk vakttelefonen vår!

Skulle du føle deg plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, ber vi deg benytte vakttelefonen vår. Du kan både ringe og sende sms, vi følger opp alle henvendelser. Telefonen er bemannet av Jernbaneverkets ansatte så lenge det er virksomhet på anlegget. Skulle det ikke være noen som tar telefonen, vil du bli kontaktet. Se kontaktinformasjon under.

Transformatorstasjonen i rute

Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter som tidligere. Dette er arbeider som ikke støyer i nevneverdig grad.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
–    Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet):
telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.