Arkiv

Admin

Follobanen – uke 9-2015

Transformatorstasjonen i rute (foto: Sven Brun)

Transformatorstasjonen i rute
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 23. februar til 2. mars 2015:

Forberedende arbeider

Arbeidene på det utvidede området fortsetter, med omlegging av Stensrudåsveien og påfølgende omlegging av Maurtubekken. Det blir vegetasjonsrydding og fjellrensking, noe som betyr boring, sprengning og utkjøring av løsmasser. I slutten av uka blir det noe trefelling. Stubberensking blir utført deretter.

Opparbeidingen av riggområdet fortsetter, blant annet med utlegging av stein. Tunnelarbeidene i begge løp går som vanlig.

Vis aktsomhet ved Stensrudåsveien

Stensrudåsveien er fortsatt under omlegging, slik at turgåere og skiløpere må ferdes med aktsomhet i området. Det er mulig å passere over veien i helgene, men av hensyn til din sikkerhet ber vi om at området unngås på hverdager.

Fasadetiltakene fortsetter

Arbeidene med fasadetiltak i enkelte boliger på Bjørndal fortsetter.

Transformatorstasjonen i rute

Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Arbeidene er av mindre støyende art.

Bruk vakttelefonen

Skulle du føle deg plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, bruk vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området. (Se også øvrig kontaktinformasjon nederst.)

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du å motta en varsling på sms kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnummer 26112. Ønsker du senere å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til samme telefonnummer. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
–    Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet):
telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.